Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene i Trondheim med 1,6 prosent. Det er svakere sammenliknet med Oslo (-0,5 prosent), og Stavanger (+0.2 prosent), men sterkere enn i Bergen (-2,6 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 0,9 prosent. Det er en svakere vekst enn i Stavanger (+6,8 prosent), Oslo (+1,6 prosent), men sterkere enn i Bergen (+0,5 prosent).

Det har i november blitt solgt 420 boliger i Trondheim. Det er 3,7 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det solgt 5211 boliger. Det er 4,9 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i november blitt lagt ut 375 boliger for salg i Trondheim. Det er 3,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det blitt lagt ut 5658 boliger til salgs. Det er 3,1 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 27 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 34 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.590.000,-.

– Høyere renter og stor usikkerhet om økonomien framover har satt sitt preg på boligmarkedet i Trondheim. Vi ser at boligprisene fortsetter å falle og tror at de vil kunne falle videre i første halvår i 2023, sier banksjef i Nordea Trondheim, Magnar Meslo, i en pressemelding.

– For førstegangskjøpere er det denne høsten blitt enda vanskeligere å komme inn i boligmarkedet. For de fleste er boligprisene fortsatt for høye, og taket for maksimalt lån er blitt lavere. Hvis regjeringen nå velger å stramme inn utlånsreglene, tror vi at veien inn i boligmarkedet blir nesten umulig for de mange som ikke har pengesterke foreldre som støtte.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.328.496 kroner ved utgangen av oktober.

– Boligprisene fortsetter den svake utviklingen fra september og falt ytterligere med 1,9 prosent i oktober. Prisfallet skyldes i hovedsak at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i en pressemelding.

Eiendom Norge mener renten har blitt hevet for mye.

– Følger Norges Bank rentebanen vil husholdningenes renteutgifter ha om lag doblet seg gjennom 2022. Utviklingen i september og oktober illustrerer hvor rentesensitivt det norske boligmarkedet er, og vi vil anmode Norges Bank om å gå mer forsiktig fram heretter, sier Lauridsen.