Politiet pågrep torsdag morgen en mann i slutten av tenårene, som nå er siktet for flere seksuallovbrudd.

Det mest alvorlige gjelder brudd på straffelovens paragraf 299, som omhandler voldtekt av barn under 14 år. Det kommer fram i fengslingskjennelsen fra Trøndelag tingrett, der mannen ble fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Han er også siktet for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, for seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år, og kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige.

Forholdene skal ha skjedd i løpet av våren, sier mannens advokat, Rolf Christensen.

– Det er en lang rekke forhold med en lang rekke ulike fornærmede unge jenter, sier Christensen.

Skaffet ny telefon

Aktor, politiadvokat Åsta Elden, betegner saken som alvorlig på grunn av omfanget – der antallet fornærmede jenter er opp mot ti.

– Gjennomgangen av beslag på mobiltelefon så langt avdekker høy aktivitet med grenseoverskridende adferd, sier Elden til Trønder-Avisa.

Ungdommen skal ha kommet i kontakt med jentene ved bruk av sosiale medier som Snapchat og Messenger. Noen av de fornærmede jentene er mindreårige, andre er over 16 år.

Politiet beslagla en mobiltelefon i mai, men siktede har skaffet seg en ny etter det. Politiet skal nå gjennomgå den andre telefonen.

– Vi ønsker nå å få sjekket om siktede har hatt mer kontakt med de som er fornærmet i saken. Det er snakk om jenter bosatt både i og utenfor Trøndelag, sier Elden.

Skal ha tilrettelagte avhør

Ifølge fengslingskjennelsen gjenstår det fremdeles en rekke avhør av fornærmede, som ikke enda er avhørt i saken. Blant annet planlegges det tilrettelagte avhør.

Mannen erkjenner de forholdene han er siktet for, opplyser forsvareren. Han ble pågrepet hjemme hos seg selv torsdag morgen. Mannen er bosatt i Trondheim, men flere av forholdene skal ha skjedd andre steder i fylket.

Påtalemyndigheten anførte at siktede kan bruke andre innsatte til å formidle påvirkning av fornærmede og vitner, og særlig da ved å be noen ta kontakt med hans bror, heter det i fengslingskjennelsen.

De ba i fengslingsmøtet om varetektsfengsling i fire uker, med full isolasjon i to uker, og brev- og besøksforbud i alle fire. De fikk imidlertid ikke medhold i påstanden om full isolasjon.