Ambulansen ble tilkalt til Thomas Angells gate i natt da en mann hadde fått et hardt slag i hodet.

– AMK tilkalte oss og mente det kunne være snakk om et mulig kraniebrudd, sier operasjonsleder i politiet Rune Brandmo.

Fornærmede var likevel våken, og politiet kom raskt til stedet og fikk snakket med han.

– Det var mye folk i området så vi fikk noen gode vitneopplysninger som kunne fortelle oss hvordan gjerningsmannen så ut og hvor han hadde gått, sier Brandmo.

Politiet greide å spore opp den mistenkte og tatt personalia og sikret spor.

– Fornærmede mente det var uprovosert, mens den mistenkte ikke var veldig samarbeidsvillig. Så vi har ikke helt oversikt over hva som har skjedd per nå, sier operasjonslederen.

Den fornærmede ble sendt til St. Olav med fortsatt ukjent skadeomfang. Det er snakk om en mann i slutten av 20-årene.

Den mistenkte er en mann i begynnelsen av 40-årene.