Mannen er i Trøndelag Tingrett dømt til elleve måneders fengsel for to grove voldshendelser.

Den domfelte mannen i 20-årene erkjente delvis straffskyld da rettssaken mot ham startet.

Mannen sto blant annet tiltalt for å ha slått ned en person utenfor Big Bite i Nordre Gate i Trondheim i mai i år. Fornærmede skal ha falt i bakken og slått bakhodet i asfalten og mistet bevisstheten. Vedkommende skal også fått en alvorlig hjernerystelse og blitt sykemeldt en periode.

Den domfelte mannen forklarte i retten at han hadde vært på et utested i nærheten av Britannia Hotel og gikk alene i Nordre gate. Han forklarte videre at han oppfattet at fornærmede sa noe til ham og at han reagerte på dette og deretter slo fornærmede.

Fornærmede på sin side forklarte at han ikke snakket til fornærmede, men at han snakket i telefonen.

Retten peker på at voldshendelsen er basert på en misforståelse fra tiltaltes side, og at den må karakteriseres som blind og uprovosert vold.

Skjerpende

Den domfelte mannen sto også tiltalt for å sammen med en annen person å ha utøvd vold mot en mann mens vedkommende lå nede på bakken. Fornærmede skal ifølge rettsdokumentene ha blitt påført to brudd i ansiktsskjelettet og fått en hjernerystelse som følge av voldshandlingen.

Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en fest i Mellomveien i juli i år.

Fornærmede forklarte at den domfelte mannen skal ha ropt og skreket til en hund og at fornærmede forklarte at han sa til tiltalte det ikke var noen mening i å snakke til en hund på den måten.

Det skal ha medført at det ble en krangel mellom den domfelte mannen og fornærmede.

Den domfelte mannen og en kamerat skal ha blitt kastet ut av festen, men da fornærmede skulle forlate festen senere på natten ble han møtt av mannen og hans kamerat.

Det er da voldshendelsen skal ha skjedd.

Retten har også på dette punktet funnet det bevist ut over enhver rimelig tvil at den domfelte mannen tok del i denne voldshendelsen og kroppsskaden.

Retten peker også på at begge forholdene som den domfelte mannen dømmes for vurderes som grove voldshendelser ettersom det oppsto kroppsskade ved begge hendelsene.

Ifølge rettsdokumentene er mannen domfelt flere ganger tidligere, og har i løpet av de siste seks årene blitt domfelt og sonet straff for lignende domsforhold.

«Gjentakelsen av lignende straffbare forhold er også et skjerpende moment ved straffutmålingen», heter det i rettsdokumentene.

I tillegg til elleve måneders fengsel, dømmes mannen også til å betale oppreisning på 25.000 kroner til hver av de to fornærmede i saken.

Mannens forsvarer, Erik Riis Dogger, sier til Nidaros at det ikke er gjort noen vurderinger i forhold til om saken skal ankes ennå.