Det var 17. september i 2021 at Tråsdal ble påkjørt og drept av en lastebil i Karolinerveien på Byåsen. Tråsdal ble slept etter lastebilen rundt sju meter og pådro seg omfattende skader, som han senere døde av.

Sjåføren i 50-årene som kjørte på Tråsdal i fjor er dømt til 60 dagers fengsel for uaktsomt drap. Det går fram av en dom i Trøndelag tingrett.

Mannen erkjente ikke skyld etter tiltalen da saken gikk for retten. Hans advokat Arve Røli sier til Nidaros at mannen har tatt betenkningstid etter at dommen ble klar. Ankefristen er på to uker.

Ingen så selve påkjørselen

Under rettssaken ble det foretatt befaring på åstedet, og åtte vitner forklarte seg.

Av dommen går det fram at det var ingen vitner til selve påkjørselen eller hendelsesforløpet umiddelbart forut for ulykken.

Mannen som førte lastebilen forklarte i retten at han var godt kjent med veien og området rundt, og at han ikke observerte noen personer eller aktivitet verken bak eller på siden av lastebilen mens han rygget.

«Han tenkte først noen hadde kastet fra seg en søppelpose, og rygget derfor videre. Så kom det frem noe stort mørkt foran bilen, og som tiltalte først tenkte var en «svartsekk»», men som han noe sekunder senere oppdaget at var Tråsdal», står det i dommen.

Sjåføren ringte 113, og fikk beskjed om å starte hjerte- og lungeredning, noe han gjorde, men livet sto ikke til å redde.

Av dommen går det også fram sjåføren hadde et 360-kamera tilgjengelig, men at han ikke brukte det fordi han mente å ha bedre oversikt under ryggingen ved bruk av ryggekamera og speilene i lastebilen.

Har meldt bekymring for trafikksituasjonen

Nidaros har tidligere avdekket hvordan ledelsen og foreldre i barnehagen like ved der dødsulykken skjedde, har vært bekymret for trafikksituasjonen i området.

«Ulykken inntraff på et sted vi i barnehagen har meldt bekymring for flere ganger til Trondheim eiendom, i møter i forbindelse med hovedvedlikehold», skrev enhetsleder Kirsti Iversen ved Byåsen barnehager, i et brev datert 20. september i fjor, som Nidaros har fått innsyn i.

I området er det biltrafikk og varelevering med lastebiler til barnehagen flere ganger i uken, men uten noen snuplass.

I etterkant av ulykken har Trondheim kommune ved Byplankontoret utarbeidet en skisse og risikovurdering. Det er planlagt utbedringer, som skal prioriteres utført i første halvdel av 2022.

Etter dødsulykken tok også Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS) initiativ til en egen befaring.

– Sannheten er at vi ser på dette som en varslet ulykke, sa Jürg Berger, fagsjef for logistikk ved LUKS til Nidaros i januar i år.