Fire personer ble søndag pågrepet etter en væpnet aksjon på Burger King Lade. Den første meldingen til politiet gikk på slåssing.

De fire, tre menn og en kvinne mellom 20- og 40-årene, ble tatt med til politistasjonen.

– Fire stykker ble innbrakt for å få oversikt over hva som har skjedd. Tre av dem ble dimittert, sier politiadvokat John R. Sødahl Furunes.

En mann i 40-årene ble tirsdag siktet og fremstilt for varetektsfengsling.

– Det jeg kan si er at det er tatt ut en siktelse som da gjelder forbund om ran, altså planlegging av en ranshandling. Den er tatt ut i forbindelse med en sak fra 31. oktober, så ser vi den i sammenheng med hendelsen på søndag. Siktede er siktet for kroppskrenkelse og bæring av kniv forut for kroppskrenkelsen, i tillegg er han siktet for trusler ved innsettelse i arresten.

– Konflikt mellom kriminelle miljøer i Trondheim

– Det virker å være en konflikt mellom kriminelle miljøer i Trondheim og vi begjærer varetektsfengsling for å forhindre nye hendelser.

Vet du noe mer om hva som har skjedd inne på restauranten?

– Det jeg har fått referert derfra er at det utøvd en kroppskrenkelse, altså at en person blir slått av siktede og så er politiet i nærheten, sånn at politiet bryter inn og tar med seg de aktuelle personene inn og tar dem med seg til politihuset, så det rekker ikke å skje så mye før politiet bryter inn.

Ble noen skadet i handlingen?

– Jeg er ikke kjent med at noen har fått skader, nei.

På hvilken måte er politiet kjent med de involverte personene fra før?

– Når det gjelder siktede har han straffesaker på seg fra før, er domfelt flere ganger før og har vært i kontakt med politiet flere ganger.

Kjennelse er anket

Aktor ville at mannen skulle varetektsfengsles i fire uker, men i en kjennelse tirsdag ettermiddag går det fram at begjæringen om fengsling ikke tas til følge.

Retten kan etter en samlet vurdering ikke se at det strenge vilkåret i loven for at gjentakelsesfare skal kunne begrunne en fengsling er oppfylt i denne saken, står det i kjennelsen.

Ifølge Adresseavisen har aktor anket kjennelsen og ba om at anken ble gitt oppsettende virkning.

Nidaros har forsøkt å få en kommentar fra siktedes advokat, Tore Angen, men har foreløpig ikke lykkes med det.