Det var i februar i år, at den 48 år gamle mannen fra Trondheim, ble stanset på E6 i Trondheim av politiet.

Der hadde politiet kontroll og målte bilen han kjørte i 97 kilometer i timen i en 70-sone.

Etter at mannen ble stanset, ble han bedt om å ta en utåndingsprøve - som viste rødt. Prøven ble avlagt klokken 22.43 og viste en promille på 0,8.

I retten denne uken ga mannen en uforbeholden tilståelse.

Mannen ble dømt til 28 dagers betinget fengsel med prøvetid på to år - og at han i prøveperioden gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

I tillegg fikk mannen en bot på 55.000 kroner. Subsidiært 15 dager i fengsel. Han ble også fradømt retten til å føre motorvogn for en periode på to år og tre måneder.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.