(Trønderdebatt)

De siste ukene har Nettavisen gjort sitt beste for å sverte Coop Midt-Norge med et stort antall ensidige, tendensiøse og negative saker. Tillitsvalgte vet at Nettavisen over lang tid har prøvd å grave frem alt de kan om Coop Midt-Norge. De har sendt mailer og ringt land og strand rundt for å finne noen som har noe negativt å si om vår bedrift og direktør.

For oss som er ansatt i bedriften, er det tydelig at dette er en nøye planlagt, stramt regissert og svært omfattende svertekampanje mot bedriften, vår styreleder og direktør.

På søndag kalte Trønder-Avisa dette en «drittpakke». Vi er helt enige. Og det mest interessante i en drittpakke er aldri innholdet, men den egentlige avsenderen. Det er åpenbart at noen har sterke underliggende motiver for å komme med disse grove og udokumenterte påstandene uten at Nettavisen tar seg bryet med å spørre om hvorfor. Det er ikke tilfeldig at denne kampanjen kom helt inn mot årsmøtet i Coop Norge 10. juni.

Selv etter at vår direktør gikk ut av styret i Coop Norge, fortsetter svertekampanjen. Til et nytt lavmål.

For to uker siden fikk direktøren vår flere e-poster fra Nettavisen der de hevder at de har anonyme kilder med sentrale posisjoner i Coop, som kommer med grove påstander. Vi er kjent med at det onsdag ble sendt e-poster fra Nettavisen til et stort antall personer i Coop, utenfor Coop Midt-Norge, der disse påstandene gjentas. Videre oppfordres mottakerne av e-postene til å svare Nettavisen på om de har opplevd negative hendelser.

Som nyttige idioter i et spill om blant annet makt og posisjoner, går Nettavisen et ærend for sentrale personer i Coop som har sett seg lei på at vi i Trøndelag og Helgeland har påvirkningskraft. Da tas alle midler i bruk, deriblant anonyme beskyldninger.

Vi, som er tillitsvalgte i en av regionens største bedrifter, kjenner oss overhodet ikke igjen i det som skrives. Dersom det hadde vært noe reelt i beskyldningene, er det gode og tydelige retningslinjer i Coop for hvordan slike saker skal håndteres. Når dette i stedet tas gjennom anonyme kilder til media, sier dette alt om motivene bak. Og igjen: Det er ikke tilfeldig at det kommer rett før årsmøtet i Coop Norge.

Vi er stolte over bedriften vår og stolte over å være en del av den store Coop-familien. Vi har stor tillit til vår direktør og ledelse. Det betyr ikke at alt er perfekt, eller at lønninger, goder og posisjoner ikke kan eller bør diskuteres. Men betingelsene til vår egen direktør og andre Coop-ledere er ingen hemmelighet. De er godt dokumentert gjennom samvirkelagenes årsmeldinger, som er lett tilgjengelige, og i medieoppslag fra tidligere i år. I motsetning til Nettavisen, har andre medier forsøkt å ha en viss balanse og saklighet i dekningen sin.

Som tillitsvalgte for de ansatte opplever vi gode demokratiske prosesser, både i styret, regionråd og årsmøtet, der medlemmer og ansatte både blir involvert og tar beslutninger. Som tillitsvalgte har vi også en tett dialog med ledelsen i andre fora. Vi er ikke alltid enig med ledelsen, men våre erfaringer er at de tillitsvalgte alltid møtes med respekt, blir hørt og tatt med på råd.

Nettavisen lar anonyme kilder få komme med karakteristikker og påstander om vårt selskap og ledelsen som vi overhodet ikke kjenner oss igjen i.

Slik kunne vi ha fortsatt. Det er åpenbart at Nettavisen opptrer som nyttige idioter for noen som vil skade Coop generelt, Coop Midt-Norge spesielt og vår direktør i særdeleshet. For oss som jobber på gølvet, er det tydelig at noen anonyme hvitskjorter i Oslo ønsker å svekke Coop Midt-Norge for å skaffe seg selv mer makt. Det er sterkt kritikkverdig og illojalt mot hele Coop og alt vi står for. Krefter høyt oppe i systemet har satt hele omdømmet til Coop på spill i en intern maktkamp for å skaffe seg selv fordeler.

At disse er misfornøyde med at samvirkebevegelsen står sterkt i Trøndelag og Helgeland, lever vi veldig godt med. Som ansatte håper vi at vår ledelse og vårt styre fortsatt kommer til å kjempe for størst mulig konkurransekraft for Coop. Dette skaper trygge arbeidsplasser for oss og fordeler for medlemmene – både i Trøndelag, på Helgeland og i resten av landet.

Nok er nok. Nettavisen bør heller spørre seg om de skjulte motivene til de som står bak svertekampanjen, og som tar alle virkemidler i bruk for å skade Coop og vår arbeidsplass.