Farsen på Grilstad Marina har tatt enda en ny vending. Onsdag kom det beskjed om at Statsforvalteren i Trøndelag opphever kommunens vedtak fra i fjor sommer om å bygge badetrapp. Bygningsrådet avslo klagen i desember 2020, og Statsforvalteren fikk i oppgave å gjøre en endelig avgjørelse.

Og denne sier at man ikke skal ha en badetrapp, slik at det skal være mulig å komme seg opp av vannet, over det skyhøye gjerdet man har fått satt opp for å forhindre bading. Må en druknet ungdom hales opp av vannet for at man skal skjønne hvor spinnvilt dette er?

Utgangspunktet for konflikten er så absurd at det nesten ikke lar seg forklare, men jeg skal prøve: Grilstad Marina har siden før det ble bygd lokket med boligprospekter som viser en harmonisk oase med båtplasser og bademuligheter. Dette innsalget har bidratt til å gi leilighetspriser på opp mot 15 millioner kroner. Kommunen la i planene opp til å bygge en badepark, noe også utbygger brukte i sin markedsføring.

I Trondheim er det cirka 10 dager i året hvor det er varmt nok til å bade i havet – og da tar man hardt i. Likevel mente de som hadde kjøpt leilighet ved badeplassen at støyen fra dette var til slik sjenanse at man i mai 2021 fikk kommunen til å sette opp et høyt gjerde mot havet. Det ble oppgitt vikarierende motiver for dette, men man trengte ikke Kripos for å skjønne hva sameiet egentlig ønsket med dette – det var badingen man ville til livs.

Problemet, sett fra boligeiernes ståsted, var at ungdommene, til tross for gjerdet, tok sjansen på en dukkert. Fordi det i utgangspunktet er et perfekt område for nettopp dette. I mars 2022 truer sameiene med å saksøke kommunen, hvis det ikke blir innført badeforbud. Kommunen ønsket imidlertid å sørge for at liv ikke gikk tapt, ved å sette opp en badetrapp, men det sikkerhetstiltaket satte altså sameiene seg mot.

«Den sjenerende aktiviteten er forbundet med badeaktivitet. Ulempene gir seg utslag i helseskadelig støy, hærverk, forsøpling, nestenulykker, søvnproblemer, helseplager og skadedyr», hevdes det i et brev fra sameiene.

«Skadedyr? Seriøst?», for å bruke sjargongen ungdommene ville valgt.

Området er regulert til friluftsområde, med park og volleyballbane, i tillegg til bademulighetene. Hvis man skulle gjettet før man kjøpte leilighet: hva trodde man egentlig kom til å skje der på varme dager?

Har man råd til en leilighet til i det prissjiktet, har man gjerne råd til advokat også. Og gjennom disse er det ikke måte på hvordan man har fått snudd problemstillingen på hodet. Plutselig blir gjerdet fremstilt som et sikkerhetstiltak for at barn ikke skal drukne, selv om det i praksis fungerer som det motsatte. De er plutselig bekymret for at båttrafikken skal koste de badende liv – en rørende omtanke man lett kan avfeie. Å lage et felt hvor hopping i vannet er tillatt, og en løype der båtene går utenfor markering for svømmende, burde være verdens enkleste sak å få til.

Les også

«Fornuften har trange kår blant naboer som føler seg forulempet»

Uansett, har Statsforvalteren føyd seg etter sameie-advokatenes argumentasjon, og mener at kommunens vedtak om badetrappen er ugyldig og må oppheves. De viser til manglende dispensasjon fra plan og bygningsloven § 1-8, som omhandler byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen. Der kommunen har ment at badetrappen fremmer friluftslivet og ivaretar viktige økologiske funksjoner i strandsonen, har Statsforvalteren kommet frem til at badetrappen ikke representer «nødvendig bygninger, mindreanlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs». De mener badetrappen rammes av byggeforbudet i strandsonen og at trappen krever dispensasjon for å tillates.

Er det bare jeg som sliter med å forstå hvorfor en badetrapp rammes av byggeforbudet i strandsonen, mens gjerdet ikke gjør det?

Grilstad Marina-konflikten føyer seg inn i rekka blant andre absurde nabokonflikter, så som det urimelige kravet fra boligeiere på Solsiden, som forventer at det ikke skal være folkeliv der på en søndag. Et annet eksempel er naboene til Fiskhandler’n på Heimdal, som mener at kjøle- og fryseaggregatet forringer livskvaliteten deres. Forskjellen er bare at urimeligheten i Grilstad Marinas tilfelle kan gjøre at noen dør.

Det er ingen glede i å kunne hevde: «Det var jo det jeg advarte mot!», når det har blitt fastslått ved at liv har gått tapt.