Lyser ut nye stillinger som korona-tiltak

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU lyser nå ut opp til 20 stipendiatstillinger, som et bidrag for å redusere jobbmangelen som kan følge av korona-krisen.