(Trønderdebatt)

I Norge er det 24 173 mannlige fotballtrenere - og 3 705 kvinnelige fotballtrenere. Da jeg ble hovedtrener for Malvik damer senior i 2019 ble jeg en av to kvinnelige trenere i ungdoms- og seniorfotballen. I Malvik IL Fotball hadde vi før jeg ga meg i dag, kvinnelige hovedtrenere på 4 av 5 alderstrinn i ungdoms- og seniorfotballen på jente- og damesiden, og enda flere kvinner i rolletrener-stillinger. Jeg er stolt over å være en del av en klubb som har hatt dette som fokusområde, og som har lykkes med sine tanker rundt dette.

Jeg vil også tørre å påstå, uten alt for mye statistisk forankring, at gjennomsnittsalderen på trenerteam er høyere enn hva det har vært i teamet jeg har vært i. At vi på Malvik damer senior har hatt et trenerteam med en snittalder på 25 år gjør meg stolt. Jeg er evig takknemlig for at Malvik har hatt troen og gutsen til å tørre og satse både ungt, men også på oss kvinner. Dette er viktig for fotballen (om ikke samfunnet) generelt, men også for alle jentespillerne i Malvik. Jeg har fått mulighet til å delta på ulike arrangement i Malvik knyttet til diverse jentetiltak, noe som har vært en viktig og motiverende del av hovedtrenerjobben for senior damer.

Men selv om pila peker oppover for å få frem unge kvinnelige trenere, er det en vei igjen å gå. NFF jobber fra høyere hold med alt av kurs, og holder et særskilt fokus på utvikling av kvinnelig trenerkompetanse. Likevel er det viktig å få frem at tiltak og egne kurs er der av en grunn, og tar man utgangspunkt i søksstatistikk til både grasrot, UEFA B og andre trenerkurs i regi av NFF er søkerstatistikken på kvinner versus menn alltid omtrent 70-80 prosent høyere for menn.

Pila kan også gå betraktelig opp om man går igjennom de holdningene man sitter med som enkeltperson:

Hvis jeg ikke baner meg frem når dommer kommer og hilser før kamp, blir jeg aldri hilst på først. Mer enn det man kan telle på ei hånd har mine to assistenttrenere sagt «lykke til, men du må hilse på henne og - hun er hovedtreneren» og pekt bort på meg.

Mer enn det man kan telle på to hender brukes det i diskusjoner argumenter som «slik vi gjorde det før» og «slik var det da jeg var ung». Vi må tørre å la unge slippe til, la de bli hørt og la de prøve og feile.

Men ikke minst har jeg mer enn det man kan telle på både føtter og hender, selv uten en ordinær sesong i min trenergjerning, stått i kamper jeg ikke hadde kunne forutsett på forhånd. Da er det særdeles viktig med et godt apparat rundt seg, gode sparringspartnere og en klubb som er sjef.

Takk til Malvik IL Fotball for mange fantastiske år, men særlig de siste to som trener. Ydmyk, stolt og evig takknemlig over å ha fått tatt del i en så viktig utvikling i Malvik.