Det er knyttet stor spenning til hvilke tiltak regjeringen vil komme med på sin pressekonferanse torsdag kveld.

– Det blir noen justeringer og noen lettelser. Vi kan tåle mer smitte i samfunnet, sier Kjerkol til NTB.

Knekkpunkt

Onsdag kom Folkehelseinstituttet (FHI) med en oppdatert risikoanalyse. Der slår de blant annet fast at deler av begrunnelsen for kontaktreduserende tiltak har falt bort, og at det ikke er hensiktsmessig med strenge tiltak over tid.

Ifølge FHI står vi foran en vinterbølge med omikron som det ikke vil være mulig å stanse. Men samtidig kan det være gunstig med en kontrollert spredning av smitten for å bygge opp immuniteten i befolkningen.

Det er Kjerkol enig i.

– Etter hvert som sykdommen blir mindre farlig for hver enkelt av oss, så er jo også viktig å begrense de negative konsekvensene av tiltakene. Det er et balansepunkt, et knekkpunkt, og det er vi veldig klar over, sier helseministeren, som onsdag tok turen til vaksinesenteret i Bjerke bydel i Oslo for å ta vaksineringen i øyesyn.

Nye signaler

Til nå er det kommet signaler om at regjeringen vil lette på tiltakene i skolen og gå fra rødt til gult i videregående, samt muligens justere på den nasjonale skjenkestoppen.

Nå varsler Kjerkol at også det såkalte Tisk-regimet kan bli endret.

– Det gjelder særlig smittesporing og karantenereglene. Karantene fører til stort fravær, så det ser vi spesielt på, sier Kjerkol.

– Men vi har en smittetopp foran oss, så at det ikke blir veldig mye lettelser, tror jeg folk forstår. Det er en balanse der.

Krever lettelser

Samtidig øker kravene om lettelser, særlig når det gjelder skjenkeforbudet, i styrke. Onsdag gikk byrådet i Bergen ut med krav om kraftige tiltakslettelser.

Elever må tilbake på skolen, ølkranene må åpnes, breddeidretten må få starte opp, og flere skal få gå på kino og konserter, krever byrådet.

Også Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) mener at Oslos barer og restauranter må få åpne igjen.

– Jeg håper og forventer at det skjer noe med den nasjonale skjenkestoppen, sier Steen til NTB.

Han understreker også at Oslos skoler er mer enn rede til å gå over på gult nivå.

– Det skylder vi de unge, som har fått livene sine satt på vent, sier han.

– Tatt noen grep

Dagens kontaktreduserende tiltak regnes å ha 40 prosent effekt på smittespredningen. På spørsmål om hvilket nivå regjeringen vil legge seg på framover, svarer helseministeren:

– Vi har allerede gjort noen grep for at sykehusene skal være bedre rustet dersom vi får et økt antall innleggelser. Da kan vi tåle mer smitte.

Tirsdag ble det kjent at regjeringen vil gi sykehusene en ekstrabevilgning på 1,5 milliarder kroner for å håndtere pandemien.

(©NTB)