Onsdag samlet ordførerkandidat Kent Ranum og nybakt gruppeleder Christianne Bauck-Larssen til pressekonferanse om Høyres bystyreprogram i Trondheim.

Partiet gjør det skarpt på målingene i byen for tida. I Nidaros' ferske marsmåling ender partiet på 29,3 prosent oppslutning – og befestet med dette posisjonen som Trondheims største parti.

Ranum har tidligere uttalt til Nidaros at målet hans er en bredest mulig flertallskoalisjon – med ham selv som ordfører.

I programutkastet, som skal vedtas 28. mars, kommer partiet blant annet med følgende holdning:

«Høyre mener Trondheim kommune, ikke fylkeskommunen, skal ha ansvaret for planlegging og drift av kollektivtilbudet i byen. Høyre er kritiske til at Trondheim gjennom Miljøpakken fratas ytterligere ansvar for utviklingen av byen. Høyre mener det er kommunens folkevalgte som skal avgjøre arealbruk og gateutforming i byen».

Dette knyttes til følgende konkrete politiske holdepunkt:

«Trondheim Høyre vil endre styringen av Miljøpakken og kollektivtransporten for å sikre nøktern pengebruk og kommunal bestemmelsesrett over gateutforming og arealbruk».

Lover buss-revolusjon

Aller helst, sier Ranum til Nidaros, skulle han ønsket at kommunen hadde styr på bussene på egen hånd.

– Nei, helst skulle vi jo eid det selv. Men utover det så vil vi, med makta, gå mye tyngre inn i Miljøpakken som kommune. Om vi skal klare å oppfylle byvekstavtalen, og sikre Trondheim en grønn omstilling også på veiene, så er vi nødt til å ha et mye bedre kollektivtilbud. Vi har Norges dyreste kollektivtilbud, tror jeg. Og mange brukere opplever det også som det dårligste. Vi er nødt til å gjøre noe her! slår han fast.

Den siste tida har byvekstavtalen, som er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene i trondheimsområdet, vært gjenstand for en ny runde med forhandlinger, etter at statens motparter fant ut at forutsetningene for avtalen hadde endret seg siden den ble inngått i 2019.

Bauck-Larssen mener en del av problemet også ligger internt mellom fylket og kommunen.

– Men i Trondheim har man jo holdt på med en reforhandling av byvekstavtalen en stund nå. Går det an å forhandle enda en gang på dette?

– Utfordringa er også at kommunen og fylket ikke er enige. Ap i Trondheim og i Trøndelag er ikke enige. Da kommer man ikke noe videre. Vi mener at det må være opp til Trondheim å kjempe Trondheim sin sak, og da må vi være enda tydeligere enn hva vi har vært i dag, på at vi må få ned prisene på kollektivtilbudet. Vi må også få et bedre tilbud enn det som er i dag.

Ordførerkandidaten har en visjon for Trondheim som kun kan oppnås med et bedre kollektivtilbud, sier han:

– Hvis ikke folk har et mer attraktivt tilbud, så vil de fortsette å sitte i bilene sine. Studentene opplever det også som dyrt og dårlig. Skal vi lykkes i å bli en internasjonal, liten storby, så må vi ha et velfungerende kollektivtilbud.

– Vi mangler halvannen milliard

Pressekonferansen ble ellers dominert av ett tema: Trondheimsskolen.

– Statsforvalteren måtte nylig si til oss i Trondheim at også vi må følge loven. Vi har ikke nok ansatte i trondheimsskolen, sa Bauck-Larssen til den frammøtte pressen. Hun fortsatte:

– 28 prosent av elevene på 8. trinn sliter med lesing, skriving og regning. Da gjør ikke vi jobben vår.

Som Ranum tidligere har røpt overfor Nidaros, handler dette om flere ting, men også om penger.

– Det kan dekkes inn gjennom for eksempel å bruke markedet mer i bygging av anlegg. Vi kan finne andre måter å bygge skoler, helse- og velferdsbygg, barnehager på, som frigir midler til å sette inn i skole og helse, sier Ranum til Nidaros etter pressekonferansen.

– Hvordan da, eksempelvis?

– For eksempel, som en del andre kommuner har prøvd seg på, at du får en utbygger til å bygge en skole. Kommunen kan da leie den i 30 år, før de overtar eierskapet. Da fordeler du kostnadene mye mer. Da kan du enten bygge akkurat samme skole og sitte igjen med mer penger, eller så kan du bygge flere skoler.

– Går den mentaliteten igjen i programmet deres? Er dere åpne for å se på slike løsninger også på andre områder?

– Vi er åpen for alt som kan gagne byen, sier Ranum omtrent før Nidaros har stilt spørsmålet.

– I Trondheim er vi nå i manko på minst tre skolebygg. Det lager utfordringer for elevene i overfylte klasser, for skolene, og noe enormt i byutviklinga. Vi mangler en og en halv milliard. Så det viktigste er faktisk å få på plass disse skolene, innenfor de rammene kommunen har til rådighet. Da vil vi se på andre løsninger for å få dette til, skyter Bauck-Larssen inn.

Vind fra høyre

Nidaros tok nylig opp et ferskt partibarometer. Se resultatet her:

Les den hele saken her. Snorre Valens kommentar til målingen finner du her.

På Nidaros' kandidatmåling, med Ranum satt opp mot Emil Raaen (Ap), kommer også høyremannen best ut, selv om flest ikke har dannet seg en mening ennå.