Til helga blir det igjen mulig å komme seg fram med bil gjennom anleggsområdet til Nydalsbrua. Osloveien skal etter planen åpne lørdag kveld.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Vi har fått gjort unna mye arbeid mens Osloveien har vært stengt i sommer. Blant annet er forskjæringer til Byåstunnelen gjort klare, og vi har fått gravd ut byggegrop og starta betongarbeid der den skråstilte søylen til Nydalsbrua skal hvile. Vi åpner nå opp igjen for biltrafikken i alle retninger, med nedsatt fartsgrense til 30 km/t gjennom deler av anleggsområdet. Bilistene må være oppmerksomme på skiltinga, og vise hensyn til gående og syklende, sier hovedbyggeleder Martin J. Engum på rv. 706 Nydalsbrua.

Han legger til at veien blir åpnet tidligere dersom det er mulig.

Det kan riktignok bli noe ventetid i området, ettersom de starter med tunnelarbeid neste uke.

- Nå står Skanska klare til å starte tunneldriving i to løp, for å gjøre klar de første metrene av Byåstunnelen. Tunnelarbeidet starter neste uke, og det kan medføre inntil 30 minutters ventetid for trafikantene ved sprenging. 77 meter tunnel skal drives som del av Nydalsbrua-kontrakten, for å etablere forankring for brukablene og for å gjøre det enklere å fortsette bygging av Byåstunnelen når den får tildelt bevilgninger.