Den pågående korona-situasjonen setter samfunnet vårt på en alvorlig prøve, og for mange selskaper og bedrifter innenfor bygg og anlegg kan det handle om fremtiden.

Entreprenørene gjør nå alt man kan for å begrense virusspredning, og jevnt over er det satt i verk kraftige tiltak på anlegg og kontorer for å redusere risiko for kunder, ansatte og leverandører. Dernest dreier det seg om å prioritere opprettholdelsen av produksjon og drift i alle prosjekt og anlegg for å holde virksomheten i gang.

Byggebransjen er vant med at konjunkturene svinger og man er vant til å bemanne både opp og ned i takt med markedet. Det som imidlertid er ekstra krevende i denne situasjonen, er at fremtiden er så usikker. Derfor er det å få trygghet i at prosjekter vil komme, blant det aller viktigste for bransjen.

Dette bør også lokale og regionale politikere og offentlige myndigheter være bevisste i sin saksbehandling av enkeltsaker og enkeltprosjekter. Hvis prosjekter som entreprenørene har kalkulert inn i deres fremtidige portefølje, av ulike grunner blir stanset eller forsinket, så kan det legge ekstra sten til byrden i en krevende situasjon som næringen nå står oppe i. I verste fall vil dette kunne gi direkte konsekvenser i form av tapte arbeidsplasser, permitteringer og oppsigelser.

Trøndelag fylkeskommune tok et veldig riktig og viktig grep da de vedtok å fremskynde rekke utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter på vegsektoren. Dette er eksempel til etterfølgelse for andre kommuner og fylkeskommuner for – bokstavelig talt – å holde hjulene i gang.

Vi ber derfor om følgende fra våre lokale kommune- og fylkespolitikere:

- fremskynde vedtatte vedlikeholdsoppgaver på veg og/eller bygg

- sikre tilstrekkelig kapasitet og fremdrift innenfor byggesaksbehandling slik at planlagte og påbegynte prosjekter kan komme ut i markedet raskest mulig

- sikre at tilbudskonkurranser gjennomføres uten forsinkelser og avbrudd

- at det legges frem en utfyllende gjennomgang av planlagte bygge- og vedlikeholdsprosjekter som kan klargjøres for gjennomføring

Bygg- og anleggsbransjen er landets største fastlandsnæring, landets største distriktsnæring og den trønderske næringen med høyest privat verdiskaping. Det er dermed samfunnsøkonomisk avgjørende at vi ikke stopper opp. Bransjen må være sikker på at det offentlige står på for å sikre gjennomføring av sine prosjekter i en krevende tid for aktørene i byggenæringen. Vi stoler på dere!