Line (27) ba om fritak fra vervene sine. Så trakk ordføreren saken.