Kriminalomsorgen kan nå kun nekte innsatte besøk dersom besøket innebærer en særskilt smitte- eller helsefare, eller at sykefravær i fengselet gjør det uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket.

Trondheim Fengsel er for tiden under renovering, har derfor ikke besøksrom klare før i neste uke, opplyser fengselsleder i Trondheim fengsel Egil-Ivar Gabrielsen til Nidaros.

Ettersom korona-situasjonene nå er mer under kontroll, arbeider kriminalomsorgen løpende med å se på muligheter for å løsne opp på tiltakene som er innført.

Innsatte i fengsler er særlig utsatte for smitte, ifølge Kriminalomsorgen. Mange har generelt dårligere helse enn befolkningen ellers og risikoen for et alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte er høy.

– Kriminalomsorgen har måtte foreta vanskelige valg og prioriteringer under den pågående pandemien. Våre vurderinger ble gjort – og fortsetter å gjøres – for å verne og beskytte innsattes liv og helse, sier Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Får ta imot besøk

Nå kan innsatte igjen motta besøk i fengselet.

– Lemping av besøksrestriksjonene vil resultere i kapasitetsmessige utfordringer. Utfordringsbildet vil variere fra enhet til enhet. Å åpne for besøk forutsetter at det enkelte fengsel har bemanning som kan påse at gjennomføringen av besøk skjer på en forsvarlig måte, sier Lise Sannerud. .

Besøk ble stanset fra og med 13. mars, men kriminalomsorgen gikk til innkjøp av over 800 iPader som ble fordelt til enheter over hele landet for å kunne gjennomføre digitale besøk.

– Kriminalomsorgen må nå vurdere konkret i det enkelte tilfellet om det er behov for å nekte innsatte besøk, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland og fortsetter:

– Jeg er glad på vegne av de innsatte at de igjen kan få besøk av familie eller personer som står dem nær.

Dersom det ikke kan gjennomføres besøk, skal kriminalomsorgen legge til rette for at den innsatte kan ha kontakt med familie eller personer som står dem nær ved bruk av fjernkommunikasjon.