Nidaros har gjennomgått og kartlagt alle avvik som er registrert ved St. Olavs hospital avdeling Østmarka i perioden fra 2017 til og med 2020.

Totalt er dette godt over 1.000 avviksmeldinger, som forteller noe om hva som har skjedd og alvorlighetsgrad, registrert av sykehusets egne ansatte.

Avvikene føres opp for å dokumentere dem, og for å lære av egne feil. Samtidig sier de ofte noe om bemanningssituasjon, kompetanse, rutiner, utstyr og systemer. Å føre avvik er lovpålagt, men vi har ingen garanti for at alt som skulle vært ført opp, faktisk er det.

Nidaros har bedt St. Olavs hospital om innsyn i avviksmeldingene i to omganger, høsten 2020 og våren 2021. Vi har bedt om dato, beskrivelse av hendelsen, hendelsestype, alvorlighetsgrad og hvorvidt avviket innebærer pasientskade eller ei.

Les alt

Her kan du lese alle sakene som er tilknyttet reportasjeserien «Dokument: Psykiatri»:

Listen vil oppdateres fortløpende

30. oktober 2021:

Les også

Tine (34) hadde over 400 innleggelser på St. Olav før hun tok sitt eget liv

31. oktober 2021:

1. november 2021:

2. november 2021:

Les også

«Kan vi nå, omsider, ta det på alvor?»

Les også

Ingeborg (36) skulle bare skynde seg å bli frisk: – Jeg skulle gjerne vært foruten opplevelsen av å være så nær døden

5. november 2021:

6. november 2021:

Les også

Åse Karin (63) har vært innlagt og utsatt for tvang i psykiatrien i 30 år: – Har følt meg tråkket på

13. november 2021:

Les også

Sønnen (34) har blitt tvangsinnlagt 12 ganger: – Det er svært traumatisk for ham

16. november 2021:

24. november 2021:

Les også

Stadig stikker pasienter av fra Østmarka: – Å vurdere risikoen for rømning, er en del av hverdagen

4. desember 2021:

Les også

I flere år har ansatte varslet om brannsikkerheten ved Østmarka. Pasient ble stengt inne på rom da brannalarmen gikk