Regjeringen innførte tirsdag store lettelser i koronareglene. Samtidig beholder regjeringen noen av tiltakene en stund til, blant annet anbefalingen om å holde en meter avstand og kravet om å bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand.

De tar sikte på å oppheve de siste restriksjonene innen 17. februar hvis utviklingen blir slik de ser for seg. Ved behov kan kommuner selv vurdere å innføre lokale tiltak.

Dette er noen av endringene:

 • Det er ikke lenger noen anbefaling om antallsbegrensning på gjester hjemme, og heller ingen antallsbegrensning på arrangementer innendørs eller utendørs.
 • På arrangementer med faste tilviste plasser, som på kino, teater eller i kirken, fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
 • Skjenkestopp og krav om bordservering fjernes, men det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det er ikke lenger en nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og skoler.
 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Anbefalingen om 1 meter avstand kan fravikes ved undervisning.
 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og liknende kan åpne opp igjen, men de må ha smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det blir ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor. Det anbefales at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. Her må bedriftene også tenke på hvordan de kan unngå at alle blir syke samtidig.
 • Kravet om å teste seg på grensen for innreisende til Norge fjernes.

Flere lettelser i TISK

 • Anbefalingen om jevnlig testing i barnehage, skole og utdanningssektoren har allerede opphørt. Ved lokalt behov kan kommuner med tilstrekkelig testkapasitet gjøre tester tilgjengelig på skoler, universiteter mv. Dette for å gjøre tester enkelt tilgjengelig for personer som utvikler symptomer.
 • Smittekarantene avvikles for alle, men husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer behøver ikke å teste seg, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
 • Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer, også selv om det skulle være smitte i husstanden.
 • Smittesporing er allerede i all hovedsak lagt til den enkelte, men kommunen kan gi bistand ved behov. Vi oppfordrer til at man varsler kjente nærkontakter dersom man blir smittet, slik at de kan være ekstra oppmerksomme på egne symptomer.
 • Med følgende lettelser i TISK vil videre krav om registrering av gjester/deltakere på arrangementer og serveringssteder oppheves. FHI viser til at bruk av Smittestopp kan dekke behovet for varsling av øvrige deltakere ved et arrangement.
 • Isolasjonstiden forkortes fra 6 til 4 dager. Endringen i isolasjonstiden gjelder også for personer som allerede er smittet og i isolasjon i dag. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer før isolasjonen kan avsluttes. Regjeringen vurderer isolasjonskravet løpende.
 • Kostnader til testing i forbindelse med utenlandsreiser skal dekkes av den reisende. Kommunene kan, dersom de har kapasitet, tilby testing knyttet til utenlandsreiser, som den reisende selv må betale for.