Under tirsdagens formannskapsmøte orienterte kommunedirektør Morten Wolden om koronasituasjonen i Trondheim.

Til tross for lave smittetall de siste ukene, går det fremdeles opp og ned i antall smittetilfeller på nasjonalt nivå. Flere steder i landet er så å si nedstengte.

Med vinterferie i neste uke, vil det bety mer reisevirksomhet blant trondhjemmerne, som igjen kan gi utslag på smittesituasjonen.

– Det er også langt høyere smittetall nå enn det var hele sommerperioden, legger Wolden til.

– Sluppet med skrekken

Tove Røsstad, kommuneoverlege i Trondheim, forteller at de store smitteutbruddene ved Smith Stål og Bygger’n de foregående ukene, nå regnes som avsluttet. Til sammen ble 27 personer smittet med det britiske muterte viruset.

– Det ble ikke funnet smittede blant de personene som hadde vært innom Bygger’n, sier hun.

Røsstad orienterte også om smitten ved Singsaker skole, hvor over 1000 personer havnet i karantene etter utbruddet.

– I dette smitteutbruddet har vi bare sett ett smittetilfelle, fra en elev til en lærer på skolen, og så langt har vi ikke sett flere smittetilfeller på skolen, sier hun.

– Nå har vi riktignok ikke fått testet alle elevene, men arbeidet pågår nå. De som har testet seg fram til nå, har alle testet negativt. Så når det gjelder det britiske muterte viruset, ser det ut som om vi har sluppet med skrekken.

Vaksinesenter

Til sammen har 7369 personer i Trondheim fått minst en dose av koronavaksinen fram til nå, og denne uken starter testingen av det nye vaksinesenteret på Sluppen, der det er kapasitet til å vaksinere 20 000 personer i uka.

– Det går ikke så fort som vi ønsker, sier kommunedirektør Wolden.

Ifølge kommunedirektøren er 27 personer på karantenehotell, to av disse er studenter.

Tirsdag skal også kommunen vedta ny forskrift om smitteverntiltakene i Trondheim. Her ligger det an til å bli en rekke lempelser i smitteverntiltakene som ble vedtatt forrige onsdag.