Lars (22) mistet halve inntekten sin da han ble permittert. Han får ikke dagpenger

Siden august har Lars Erling Moltu jobbet hos utestedene Downtown og TAG. Inntekten tilsvarte over det dobbelte av utbetalingene av studielånet. Nå er han permittert.