De valgte enstemmig å gå inn for å endre vedtektene til partiet, som vil få konsekvenser for Giske-lagets representasjon på landsmøter framover.

Det melder VG.

Det er landsmøtet som tar den endelige avgjørelsen i denne saken - landsstyremøtet valgte å realitetsbehandle saken for sin egen del tirsdag.

Kom med motsvar

Møtet til Nidaros SF, som du kan lese mer om her, var innkalt på kort varsel, for å komme med et (noe motvillig) svar på at ledelsen sentralt ønsket å endre måten man beregner representasjon på partiets landsmøter, slik at Nidaros SF-medlemmer utenfor Trøndelag skal representere stedet de kommer fra, ikke laget de er innmeldt i.

– Vi la frem sentralstyrets innstilling, og hadde en diskusjon rundt den. Landsstyret ga sin fulle tilslutning til den, og gjorde et enstemmig vedtak, sier partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

Giske, på vegne av styret i Nidaros SF, presenterte sitt forslag til løsning på problemet. Nidaros kunne gå med på at medlemmer bosatt utenfor Trondheim og Trøndelag ikke teller når man beregner delegater til årsmøter i Trondheim og Trøndelag, noe som vil innskrenke lokallagets makt lokalt.

Men til landsmøtene foreslo Giske at medlemmer må få velge selv, om de ønsker å regnes fra stedet de er bosatt eller laget de er innmeldt i.

Landsstyremøtet tar ikke dette hensynet når de behandler saken tirsdag, og går inn for innstillingen som sentralstyret allerede har presentert: Du skal regnes inn fra stedet du kommer fra når det er snakk om landsmøtet.

Uenige

Sentralstyremedlem Cecilie Myrseth begrunnet dette på følgende vis under Nidaros-møtet:

– Man skal ha forslags- og stemmerett, og man kan velges inn i styret der du er innmeldt. Men vi mener ikke at medlemmer i Bodø kan komme og blande seg i lokale saker i Tromsø – da kan jeg love at det blir bråk.

Giske kontret:

– Det er 100 % greit at folk i Bodø ikke skal bestemme i Tromsø. Men jeg kan røpe en hemmelighet – ikke én har meldt seg inn i Nidaros for å påvirke trafikken i Prinsenkrysset, av de 1200 medlemmene jeg har snakka med, sa Giske.