En kvinne i slutten av 20-årene ble mandag dømt til fengsel etter flere tyverier, blant dem sykkeltyverier. Kvinnen var allerede under prøvetid for to andre, lignende dommer.

Kvinnen selv møtte ikke opp til hovedforhandlingen der hun sto tiltalt for fire tilfeller av brudd på Straffeloven § 321, for å ha tatt en gjenstand som tilhører en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å selge, forbruke eller på annen måte tilegne seg den.

Kvinnen var også tiltalt for et femte tilfelle av tyveri, men denne frafalt under hovedforhandling på grunn av bevisets stilling.

Selv om kvinnen ikke møtte opp, tok retten forklaring fra tre vitner, samt at det ble lest opp to politiavhør av den nå domfelte.

Brøt seg inn i boder

I mai i fjor tok den dømte en sykkel som sto parkert på Lade. Ifølge dommen hadde hun planer om å bruke sykkelen selv og plasserte den i en bod. En politibetjent kjente igjen kvinnen på et overvåkingskamera og konfronterte henne med saken. Da innrømmet hun tyveriet og fortalte politiet hvor sykkelen befant seg.

I august samme år tok kvinnen seg inn i flere boder i boligkomplekset hun selv bodde i. Hun skal ha tatt flere gjenstander fra bodene og plassert dem i en annen tom bod i boligkomplekset. Kvinnen ble mistenkt for tyveriene og hun innrømmet å ha tatt eiendelene og viste politiet hvor tyvgodset befant seg. Ifølge dommen hadde hun planer om å bruke eiendelene selv da hun tok dem.

I juli samme år, på Ranheim, tok hun en elsykkel. Den brukte hun som sin egen fram til hun ble tatt med sykkelen litt over en måned senere. Kvinnen bekreftet overfor politiet at hun hadde stjålet sykkelen.

I oktober var kvinnen på ferde igjen. Denne gangen tok hun en elsparkesykkel i Midtbyen. Eieren av elsparkesykkelen meldte fra om tyveriet og ikke lenge etterpå påtraff politiet kvinnen som da holdt i elsparkesykkelen. Kvinnen innrømmet igjen overfor politiet at hun hadde tatt den.

Gjort lignende flere ganger før

Kvinnen i slutten av 20-årene var allerede under prøvetid for to andre, lignende dommer. Hun ble i Agder Tingrett dømt for et tyveri fra en bod og fikk betinget fengsel på 14 dager med en prøvetid på to år. Senere ble hun i juni dømt av Trøndelag tingrett for tyveri av to elsykler. Straffen ble betinget fengsel i 30 dager med en prøvetid på to år.

Dommene ble gitt med betingelse om å ikke begå nye straffbare forhold i to år, dermed har kvinnen brutt grunnvilkårene for disse straffene. Retten valgte derfor å avsi en samlet dom.

– I og med at de forhold NN nå dømmes for er av samme karakter som hun fikk fullbyrdingsutsettelse for, og at det er snakk om gjentatte overtredelser i prøvetid, er tingretten enig med påtalemyndigheten i at det er rimelig omgjøre dommene fra 18. mars 2022 og 22. juni 2022. Tingretten er også enig i at det naturlig er å avsi en samlet dom for både tyveriene i disse to dommene og tyveriene som hun dømmes for nå, heter det i dommen.

I og med at kvinnen er domfelt for vinningskriminalitet fire ganger tidligere, flere ganger har blitt bøtelagt for vinningskriminalitet og at betinget fengsel ikke har hindret henne i å begå nye lignende lovbrudd, får hun nå en ubetinget fengselsstraff fullt ut.

For kvinnens del er det formildende at hun har tilstått samtlige forhold tidlig, noe som har gjort etterforskningene og iretteføringene lettere. Hun har også bidratt til at en del av tyvgodset har kommet til rette eiere.

Kvinnen ble dømt til en fellesstraff til ubetinget fengsel i 120 dager.