Kvinnen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk på en jevnaldrende mann, ble løslatt 10. oktober.

Politiadvokat Christian Spets har bedt om tvungen innleggelse i seks uker for kvinnen, framkommer det i en kjennelse fra Trøndelag tingrett 25. oktober.

I kjennelsen står det at kvinnen er siktet for å ha forsøkt å drepe mannen ved å stikke eller hogge en kniv inn i halsen hans.

«En frivillig medvirkning fra siktede sin side er ikke tilstrekkelig til å avhjelpe behovet de sakkyndige har for få undersøkt henne i rusfri tilstand», har påtalemyndigheten anført.

Busspassasjer varslet

Det var lørdag morgen, 13. august, at politiet ble varslet om en mann som blødde og som hadde et stort sår i halsen. Mannen skal da ha sittet på en buss på Ranheim, og det var en medpassasjer som varslet politiet.

Mannen ble raskt ivaretatt av helse, og ble senere operert ved St. Olav samme dag. Mannen skal ikke ha hatt livstruende skader, ifølge politiet.

Antatt gjerningssted er Møllenberg, hvor politiet den samme lørdagen ble varslet av naboer om store mengder blodspor utenfor en bygård.

Kvinnen i 20-årene ble pågrepet samme kveld.

Hun var først siktet for grov kroppsskade, men etter at det ble gjort en ny vurdering av skadene ble siktelsen skjerpet til drapsforsøk for en måned siden.

Hadde narkotika i blodet

Blodprøver tatt av den siktede dagen etter hendelsen viste ifølge politiet inntak av en lang rekke ulike narkotiske stoffer.

«Saken gjelder et alvorlig straffbart forhold, og det er viktig å få fastslått om psykosesymptomene til siktede er rusutløst eller skyldes en psykoselidelse», anførte påtalemyndigheten i retten.

Forsvareren til kvinnen, advokat Siv Aida Rui, anførte at det ikke var hjemmel for å beslutte tvungen innleggelse.

«Dersom det senere skulle vise seg vanskelig å få siktedes medvirkning, eller hun er for ruset til å la seg undersøke, må spørsmålet legges fram for tingretten på nytt».

Tingretten ga politiet medhold i tvungen innleggelse på St. Olavs hospital i inntil seks uker. Ifølge kjennelsen skal dette skje 1. desember.

«Retten mener at innleggelse er nødvendig for å kunne gjennomføre vedvarende og døgnkontinuerlig observasjon av siktede under avholdenhet fra rusmidler. Det sentrale i saken her er behovet for observasjon av siktede over tid i kontrollerte omgivelser.»