Den første fant sted på morgenen 29. september i fjor, da en kvinne i 20-årene smalt i autovernet i Moholtlia.

I retten forklarte kvinnen at hun ikke var klar over at hun kjørte bil før hun oppdaget at hun satt i bilen og den beveget seg framover. Blåsetest og spyttprøve som ble tatt av kvinnen viste nemlig en narkotikarus tilsvarende 1,2 i promille, ifølge dommen. Det ble også avdekket alkohol i blodet da hun kom til St. Olavs hospital.

Erkjente straffskyld

Da kvinnen igjen kom til hektene, oppdaget hun at hun ikke kom seg videre, forklarte hun i retten. Hun forklarte at hun ikke kunne si mye om det som skjedde i forkant av kjøringen, annet enn at hun trodde hun var på vei mellom Risvollan og Heimdal.

Hun beskrev at hun ikke var mye edru i denne perioden og at hun var sykmeldt. Hun kjente seg igjen i siktelsen og erkjente straffskyld.

Kvinnen ble dømt til fengsel i 20 dager, bot på 5.000 kroner (subsidiært fengsel i 15 dager) og tap av førerkort i to år fra hendelsesdatoen. For å få førerkortet tilbake må full førerprøve avlegges (både teoretisk og praktisk prøve, journ.anm.), står det i dommen.

– «Kunne gjort 1000 andre ting»

Den andre dommen som foreligger fra Trøndelag tingrett er for et forhold 8. oktober i fjor, da en mann i 50-årene var ute på kjøretur etter å ha drukket alkohol.

Med seg i bilen hadde mannen sin sønn, og det er i domsslutningen forklart at mannen på grunn av beruselse «og/eller høy hastighet og/eller uoppmerksomhet» mistet kontroll på bilen og kjørte av veien.

Ifølge tiltalen havnet bilen så på en plen, traff en gangvei, traff en koblingsboks og kjørte ned et trafikkskilt før bilen til slutt rullet rundt og havnet på en åker.

Utforkjøringen fant sted på formiddagen denne lørdagen. Blodprøve tatt av sjåføren viste en promille på 2,8.

Ifølge nettstedet avogtil.no kan en slik promille medføre bedøvelsestilstand, tap av dømmekraft, svekket føleevne og «blackouts», samt at det kan svekke motorikk og bevissthet.

Slik påvirker promillen deg

PromilleAdferdSvekkelse av
0,1–0,29‰
 • De fleste vil framstå som normale
 • Hårfine svekkelser som kan registreres med spesielle tester
0,3–0,59‰
 • Mild eufori
 • Følelse av velbehag
 • Avslapping
 • Pratsom
 • Redusert hemning
 • Årvåkenhet
 • Dømmekraft
 • Koordinasjon
 • Konsentrasjon
0,6–1,0‰
 • Nummenhet
 • Mindre hemninger
 • Reflekser
 • Tankegang
 • Dybdesyn
 • Avstandsbedømmelse
 • Seksuell yteevne
1,1-2,0‰
 • Overmot
 • Humørsvigninger
 • Sinne eller sorg
 • Høylytt
 • Reaksjonstid
 • Motorikk
 • Balanse
 • Taleevne
2,1-2,9‰
 • Bedøvelsestilstand
 • Tap av dømmekraft
 • Svekket føleevne
 • Blackouts
 • Motorikk
 • Bevissthet
3,0-3,9‰
 • Alvorlig depresjon
 • Tap av bevissthet
 • Død er mulig
 • Blærekontroll
 • Åndedrett
 • Hjerterytme
>4,0‰
 • Tap av bevissthet
 • Død
 • Homeostase

I retten forklarte mannen at han hadde begynt å drikke på en trelitersdunk med vin kvelden i forveien. Dagen etterpå ble han tilkalt av arbeidsgiver, drakk et glass vin eller to til, sovnet, før han noen timer etterpå tok med seg sønnen og kjørte bilen.

«Han skjønner ikke hvorfor han gjorde det. Hvis han hadde tenkt så kunne han gjort 1000 andre ting, som er i henhold til loven. Det er utilgivelig at han tok med sønnen sin. Han tenkte ikke at han var alkoholpåvirket. I løpet av 15 minutter var alt galt gjort. Han anslo at han i hvert fall hadde drukket to flasker vin før han satte seg i bilen og kjørte.» står det beskrevet i rettsboken.

Mannen kjente seg igjen i beskrivelsen i siktelsen, og erkjente straffskyld.

Han ble dømt til fengsel i 28 dager, men han trenger ikke å sone denne dommen med mindre han bryter loven de neste to årene. I tillegg skal mannen gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring innen prøvetiden på to år. Mannen må også betale 62.500 kroner til statskassen, subsidiært med fengsel i 15 dager.

Til slutt er han også fratatt førerretten i 25 måneder, med fratrekk i perioden han allerede har vært uten førerkort. For å få førerkortet tilbake, må det avlegges full førerprøve etter denne perioden.

1,34 i promille

En kvinne i 40-årene ble tatt for å kjøre bil gjennom Marienborgtunnelen i 79 km/t den 18. januar. Det er 60-sone på strekningen, ifølge tiltalen.

Etter fartskontrollen ble det avdekket at kvinnen kjørte bilen i ruset tilstand. Promillen ble målt til 1,34.

«Kjøring i alkoholpåvirket tilstand representerer i seg selv et betydelig faremoment i trafikken. Kjøringen fant også sted i trafikkerte områder og stedvis med høy hastighet.» heter det i rettsboken.

Kvinnen erkjente straffskyld og saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Kvinnen er nå dømt for promillekjøring og fartsoverskridelse til fengsel i 18 dager, 45.000 kroner i bot (subsidiært med fengsel i 15 dager) og tap av førerkort i to år. Også i dette tilfellet må det avlegges full førerprøve for å få tilbake førerkortet.

Straffen fikk tilståelsesrabatt da en tilståelsesdom sparer retten for kostnader, i forhold til en full rettssak.