Oppvekstdirektøren stiller Kongsgården barnehage i Kjøpmannsgata til rådighet for videre arbeid med kunst og kultur for barnehagebarn. Prosjektet Lydhør har også mottatt støtte fra Kulturrådets tverrfaglige tiltak til prosjektledelse fram til juni 2022.

Det opplyser Lydhør i en pressemelding.

Fortsettelsen i lokalene er ikke den eneste nyheten de har. De varsler også at de i løpet av høsten vil gjennomføre tre festivaler:

Eplefestival 25. september, Høstløvfestival 30. oktober og Lysfestival 11. desember.

Lydhør er et samarbeid mellom ReMida – senter for kreativ gjenbruk i Trondheim kommune, Teater Fot og forskere fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Ifølge pressemeldingen deres er målet å etablere, utvikle, forstå og formulere en tverrkunstnerisk praksis i et sosialt deltakende perspektiv, som kan bidra til fornyelse av både kunstpraksis, kunstpedagogikk og kulturpolitisk arbeid med de yngste barna.