Tor Jakob Reitan, kommunedirektør i Stjørdal kommune, kaller kriseledelsen inn til møte for å sikre kapasitet og høy beredskap, skriver han i en pressemelding.

Jevnt over har Stjørdal rundt ti smittede per uke nå, og situasjonen er under kontroll, ifølge Reitan. Det er heller ingen innlagte på sykehus, påpeker han.

Likevel ønsker kommunen å være forberedt.

– Vi har erfaring med at dette kan endres raskt uten ytterligere forhåndsvarsler.

På bakgrunn av dette er kriseledelsen kalt inn til møte tirsdag til uka, der de skal gjennomgå situasjonen nøye, slik at de sikrer høy beredskap og er klar for en eventuell eskalering av smitten.

– Både vi i kommunen og stjørdals innbyggere må innse at denne pandemien på langt nær er over enda.