Nettavisen: De siste årene har kjedenes makt blitt mye omdiskutert, og hvordan det påvirker prisene ut til forbrukerne.

I midten av februar åpnet SV-leder Audun Lysbakken for oppsplitting av eierbegrensninger i dagligvaremarkedet. Han trakk fram problemet med at Kiwi- og Meny-eier Norgesgruppen både kontrollerer nesten halvparten av markedet og samtidig eier og kontrollerer den dominerende distributøren Asko.

Onsdag denne uken sa Torgeir Knag Fylkesnes, næringspolitisk talsperson i SV, at de vil gjøre det ulovlig å være så dominant som Norgesgruppen er.

Det er også godt kjent at Norgesgruppens butikker får bedre innkjøpsbetingelser fra flere leverandører enn det Coop og Rema gjør, noe Nettavisen har omtalt flere ganger tidligere.

Nå tar også flere Venstre-politikere til orde for endringer i dagligvaremarkedet. De vil sikre like konkurransevilkår mellom uavhengige merkevarer og kjedenes egne merkevarer (EMV).

– På kort sikt kan EMV bety lavere pris, men på lang sikt er det med på å kutte mangfoldet og muligheten til å øke prisene ut til kundene. Da blir det mye makt samlet på få hender, sier stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo til Nettavisen.

EMV er merker som for eksempel Xtra, First Price, Rema 1000, Coop, Folkets, Änglamark og Eldorado. Når det er EMV kan kjedene eie hele produksjonen, eller at de leier eller eier deler av eller hele produksjonen til en uavhengig leverandør.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Håper på rask endring

Onsdag leverte Bjørlo, og stortingsrepresentantene André N. Skjelstad og Grunde Almeland i Venstre representantforslag til Stortinget. I faktaboksen under kan du lese alle forslagene deres:

Venstres forslag til endring i dagligvarebransjen

Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Grunde Almeland og Alfred Jens Bjørlo i Venstre:

1. Stortinget ber regjeringen sikre at relevante offentlige instanser samarbeider med dagligvarenæringen om et felles merkesystem som skiller kjedenes egne merkevarer bedre fra de uavhengige merkevarene.

2. Stortinget ber regjeringen supplere «Lov om god handelsskikk» med bestemmelser som:

  • Forhindrer utilbørlig forskjellsbehandling av dagligvarekjedenes egne merkevarer og uavhengige og konkurrerende merkevarer.
  • Sikrer at en dagligvarekjede som selger egne merkevarer ikke kan benytte konkurransesensitiv informasjon mottatt i forhandlinger med leverandører av uavhengige og konkurrerende merkevarer i utviklingen av egne merkevarer, eller på andre måter som kan påvirke konkurransen mellom egne og uavhengige merkevarer.

3. Stortinget ber regjeringen raskest mulig komme til Stortinget med en konkret plan for hvordan vedtakene som går på vertikal integrasjon og EMV i Innst. 185 2021/2022 skal følges opp.

4. Stortinget ber regjeringen innføre en meldeplikt til Konkurransetilsynet ved kjøp eller leie av produksjonskapasitet på leverandørleddet i dagligvarebransjen.

5. Stortinget ber regjeringen utarbeide en mer presis definisjon på hva som regnes som kjedenes egne merkevarer (EMV) for å få en bedre oversikt over totalandelen i dagligvaremarkedet.

– Hva er det viktigste forslaget deres?

– Det aller viktigste er punkt nummer to, som handler om hvordan vi kan skjerpe inn lovverket enda mer ved å begrense mulighetene kjedene har til å gi fordeler til egne merkevarer, sier Bjørlo.

Samtidig mener han punkt én er veldig viktig, fordi han mener det er viktig at forbrukerne enkelt kan vite hva de faktisk kjøper.

I en tid hvor matvareprisene i Norge øker, samtidig som alt annet også blir dyrere - drivstoff og strøm kombinert med økte renter, for å nevne noe, er det ekstra viktig å få til en rask endring, mener Bjørlo.

– Vi tror at dette vil få flertall i Stortinget. Regjeringspartiene var veldig opptatt av dette da de var i opposisjon, så om de står for det de har sagt, bør dette bli vedtatt, sier han.

Bjørlo sier forslagene vil bli behandlet i april, og han håper de blir vedtatt før 17. mai.

Ulike konkurransevilkår

I fjor leverte Næringskomiteen i den forrige regjeringen en innstilling til Stortinget på dagligvaremeldingen, hvor de blant annet ba regjeringen om å utrede tiltak for å begrense utbredelsen av dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV).

«Egne merkevarer må ikke få en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer innovasjon», het det i komiteens innstilling.

– Vi oppfatter at arbeidet går altfor sent, og derfor løfter Venstre saken i Stortinget nå, sier Bjørlo.

Bjørlo, Skjelstad og Almeland mener det er ulike konkurransevilkår som har gjort det mulig for kjedene å stadig øke markedsandelen for kjedenes egne merkevarer.

I forslaget de leverte til Stortinget onsdag, sier de at kjedene har totalkontroll på prisene i butikkene, og dette gjør at de kan legge kunstig høye prispåslag på leverandørenes produkter, for så å redusere og i enkelte tilfeller underprise EMV.

«I realiteten skaper det en situasjon hvor merkevarene subsidierer sine egne konkurrenter», skriver de.

– Nå er det ekstra viktig at vi trykker på for å hindre at noen ledd i dagligvarekjedene får ta ut for høy profitt, sier Bjørlo, og viser til de økte kostnadene norske forbrukere har i dag.

– Skeptiske

Selv om Venstre mener det er for mye makt samlet på få hender i dagligvaremarkedet, er de ikke enige i SVs utspill om at de ønsker å gjøre det ulovlig å være så store som Norgesgruppen.

– Vi synes SVs forslag er ganske drastiske. Det å gå inn og overstyre vanlig konkurranselovgivning, og at Stortinget skal opptre som konkurransetilsyn, det åpner noen dører som endrer alle spilleregler, sier Bjørlo.

– Vi er skeptiske til å gå så langt som SV ønsker, fortsetter han.

Bjørlo mener det kommer til å ta flere år før det eventuelt blir noe resultat av SVs ønsker.

– Vårt forslag vil komme forbrukerne til nytte mye tidligere. Og tid er viktig nå, sier han.

Mener EMV styrker konkurransen

Vibeke Andersen, bransjedirektør i Virke dagligvare, sier at debatten om egne merkevarer handler både om konkurransen blant dagligvarekjedene, men også om å øke konkurransen blant leverandørene.

– Vi forstår forslaget fra Venstre slik at intensjonen er å fremme konkurranse, ikke begrense den. Det er bra, sier Andersen til Nettavisen.

Hun sier at de ikke har inntrykk av at Venstre ønsker å begrense EMV slik at dominerende leverandører som Orkla og Tine får mindre konkurranse, noe hun har sett andre partier fremme forslag om.

– Om Venstres intensjon er å øke kunnskapen om EMV, så støtter Virke dette. Egne merkevarer bidrar til å styrke konkurransen og gi forbrukeren lavere pris og bedre utvalg, og uten dagligvarekjedenes egne merkevarer vil forbrukerne kunne få mindre utvalg og høyere priser, sier Andersen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hun påpeker at Norge har lavere andel EMV enn for eksempel Sverige, og at det heller ikke er unikt for dagligvarehandelen. Både på apotek og elektronikkjeder finner man EMV.

– Det er viktig egne merkevarer konkurrerer med industriens merkevarer på rettferdige og transparente vilkår. Konkurransetilsynet og Dagligvaretilsynet følger dette i dag, og har virkemidler for å gripe inn dersom konkurransen skulle hindres på noen måte, sier Andersen.

– Støtter forslagene

Mette Hanekamhaug, kommunikasjonsdirektør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF), sier at konkurranse på like vilkår er til det beste for forbrukerne.

– Vi er ikke mot EMV, for konkurranse er bra - også på leverandørleddet. Men konkurransen må være på like vilkår. Det er den ikke i dag, sier hun til Nettavisen.

– Vi støtter derfor Venstre sine forslag til hvordan myndighetene skal legge til rette for en sunn og rettferdig konkurranse mellom kjedenes egne varer og uavhengige merkevarer, fortsetter Hanekamhaug.

Hun sier at DLF mener at en velfungerende konkurranse er viktig, men det forutsetter at uavhengige merkevarer ikke diskrimineres av kjedene, til fordel for kjedenes egne varer.

– Venstre støtter norsk leverandørindustri, har fremmet gode og gjennomførbare forslag og vi håper regjeringspartiene støtter disse, sier Hanekamhaug.

– Flere av forslagene som Venstre fremmer nå, ble fremmet og støttet av regjeringspartiene i behandlingen av dagligvaremeldingen i fjor. Markedet har ikke bedret seg siden da, så vi forventer støtte til disse forslagene, påpeker hun.