Det er NRK som mandag morgen melder at Ruter dumper prisene. Onsdag blir prisen på månedskort for voksne senket fra 814 til 499 kroner, mens studenter og barn/pensjonister betaler henholdsvis 299 og 249 kroner.

Venstre vil ha den samme kampanjen hos AtB, sier gruppeleder for Venstre i Trøndelag fylkesting, Tove Eivindsen.

Et månedskort hos AtB koster i dag 890 kroner.

– Ruter prøver nå med en måned. Jeg synes vi skal prøve med en måned også, sier Eivindsen til Nidaros.

Eivindsen sier de har fått rapporter på at antallet som bruker kollektivtrafikken hos AtB er på vei opp, men at det fortsatt er et stykke igjen før de når nivået før pandemien. AtB vurderer at trafikken vil være tilbake på et normalisert nivå ved utgangen av 2023, sier Eivindsen.

– Folk fikk beskjed om å redusere reisene sine med kollektiv, og var flinke til å finne andre reisemåter. Det førte at noen ble vant til å bruke bilen, og at andre rett og slett mistet vanen med å ta trikk og buss. Begge disse gruppene må vi få tilbake.

Priser på 30-dagersbillett i storbyer:

Trondheim voksen 890, student/ungdom 535 og honnør 360

Bergen voksen 755, student/ungdom 455 og honnør/militær 380

Oslo voksen 814, student 488 og honnør/militær/ungdom 407

Stavanger voksen 600, student 300 og honnør/militær 300

Alt for dyrt

– Billettprisene, er de generelt sett for høye, tenker du?

– Altfor høye. Derfor har Venstre tatt opp både i fylkestinget og i bystyret i Trondheim at vi vil ha bedre studentrabatt. Vi har i alle sammenhenger vi kan jobbet for billigere bussbilletter. Det kommer vi til å fortsette å gjøre. Trondheim har også mye høyere kollektivpriser enn de andre storbyene.

– Dere vil ha prisene ned for godt, ikke bare under en kampanje?

– Ja. Og en kampanjeperioden vil være med å få flere til å bruke bussen, og da er det flere til å spleise, og det blir totalt sett mer penger å kjøre buss for. Totalsummen blir større. Slik situasjonen er akkurat nå har folk det ekstra vanskelig økonomisk, det er snart jul, folk har vært bekymret for strømregning, renta går opp, matprisene går opp. Det hadde vært fint om vi kunne gi flere mulighet til å kjøpe månedskortet uten at det blir en så stor privat utgift.

Enkeltbilletter i storbyer:

Trondheim voksen 42, student/ungdom 42 og honnør/militær 21

Bergen voksen 40, student 40 og honnør 20 (militær 40)

Oslo voksen 39, student 39 og honnør/militær 20

Stavanger voksen 41, student 21 og honnør/militær 21

- Ikke plass til alle i hver sin bil

Eivindsen sier de ikke vil akseptere økte kollektivpriser i tiden framover.

– Snur man ikke om innretningen helt, kommer prisene til å øke steg for steg.

– Hva mener du med å snu om innretningen helt?

– Vi vil snu hele mentaliteten. Når drift av kollektivtransporten blir dyrere, så kan vi i stedet for at hver enkelt passasjer betaler litt mer for å dekke øke kostnadene, så snur vi om til å få tak i flere passasjerer ved at hver enkelt betaler litt mindre. Får du tilstrekkelig med flere passasjerer da, har du totalt sett mer penger å bruke på buss.

– Vi må også huske på at vi blir flere folk i Trondheim, vi må få de nye innbyggerne til å ta bussen, vi har ikke plass til alle de nye folkene i hver sin bil.

– Hvordan vil du jobbe for å få dette til?

– Nå var håpet at med dette utspillet skal AtB la seg inspirere og se på om det er noe de vil gjøre. AtB hadde en kampanje for russ i mai, den såkalte mai-billetten. Et veldig fint tiltak, de har vist at de klarer å være kreative og klarer å lage gode tilbud. Jeg håper de ser at Ruter har kommet på noe spennende her.