Andreassen har vært kritisk til at bemanningssituasjonen ble trukket fram som en av årsakene til at ALS-dødssyke Kim Andre Stakvik har ligget på St. Olav seks måneder for lenge.

Kim Andre skulle vært flyttet til Øya helsehus allerede i mars, men helsehuset har nektet å ta ham imot fram til nå. Ifølge kommunalsjef for helse, Laura Steinsli, skyldes dette bemanningsproblemer som har ført til manglende kapasitet til å ta ham imot.

– Dette er en regelrett skammelig behandling. Dette måtte ha vært mulig å løse! Man er nødt til å hente inn noen som kan bidra, eller få omdisponert nok ressurser til å sikre at ting som dette ikke skjer.

– Det er opprørende å lese at kommunen behandler et medmenneske på denne måten. Utskrivningsklare pasienter som har kort tid igjen skal virkelig ikke være nødt til å tilbringe denne tiden på sykehus. Her har kommunen sviktet totalt, har Andreassen tidligere uttalt til Nidaros i etterkant av saken.

– Ikke blitt spurt

Tirsdag stilte hun flere spørsmål i formannskapet:

Hvordan henger det sammen at kommunen gjentatte ganger henvise til at enhetene har bemanningsproblemer når det er aktører med tilgjengelig personell som ikke engang er blitt spurt?

Er enhetslederne gitt tilstrekkelig handlingsrom og tillit til å håndtere bemanningsproblemer ved sine enheter, når kommunen selv eller kommunens avtalepartnere ikke kan levere etter behovet?

Blant annet etterspurte Andreassen hva som er dokumentasjonskravet til vikarer og hvem som har adgang til å fastslå om dokumentasjonskravet er oppfylt eller ikke.

På det fikk hun svar fra helse- og velferdsdirektør, Wenche Dehli, som påpekte at det er strenge krav til offentlige anskaffelser og hvordan kommunen skal forholde seg til det.

– Det skal egentlig ganske mye til før vi går utenom de avtalene vi har med aktuelle firmaer, men vi gjør det når vi må og når det er tilbud som matcher, forklarte Dehli.

Samtidig påpekte hun at fravær av og til kommer på kort varsel.

– Vi rekker rett og slett ikke kvalitetssikre tilbyderne da. Vi er nødt til å sikre dokumentasjon og identifikasjon, forklarte hun.

Dehli mener en løsning på sikt kan være å ha flere avtaler som allerede er kvalitetssikret på forhånd.

Les også

«Det handler om verdighet»

Kompetansekrav

Dehli viste videre til Andreassens konkrete eksempel om Kim Andre Stakvik.

– De utskrivningsklare tar vi i all hovedsak ut på ganske kort tid. Det er ingen økt liggetid. Det er noen veldig få som drar opp liggetiden for Trondheim kommune, forklarte Dehli.

Årsaken er ifølge helse- og velferdsdirektøren at disse har et særdeles behov for kompetanse som vikarbyråene ikke, eller sjeldent, kan løse.

– Det tilfellet Andreassen viser til hadde en avtale med en privat leverandør som ikke kunne levere kvalifisert personale i henhold til avtalen med Trondheim kommune, påpekte Dehli.

Spørsmålet til Andreassen var ikke et forslag, det ble altså ikke stemt over.

Les også

Dødssyke Kim (42) klar for hjemreise: – Umulig å si hvor lenge jeg har igjen