Kreftsyke Nicolay (69) raste mot NAV etter tvangsflytting. Nå svarer etaten.

Kreftsyke Nicolay Gebelholt-Norberg (69) ble tvangsflyttet til en tom leilighet på Elgeseter. Det vanskeliggjør livssituasjonen hans, mener han.