Kreftsyke Nicolay (69) ble tvangsflyttet til tom leilighet – men en ting rører ham

– Jeg er så utrolig takknemlig.