Det bekrefter Helge Garåsen, helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, som fikk beskjed om dødsfallet torsdag.

– En av de smittede på Charlottenlund helse- og velferdssenter, er død. Dette var en person vi forventet skulle dø, uavhengig av korona, sier han.

Femte dødsfallet

Enhetsleder Asbjørn Strømmen forteller at beboeren var på sykehjemmet til siste slutt.

Dette er det femte koronarelaterte dødsfallet blant innbyggere i Trondheim siden pandemien startet i mars, ifølge helse- og velferdsdirkektøren.

Garåsen opplyser også at én av de seks smittede ved Charlottenlund helse- og velferdssenter, nå er friskmeldt.

– Vedkommende var innlagt på sykehus og var veldig syk. Beboeren har siden vært på Øya helsehus, men er nå friskmeldt og skal tilbake til Charlottenlund helse- og velferdssenter.

– Forberedt på mer smitte

Det var den 17. desember at en beboer ved Charlottenlund helse- og velferdssenter fikk påvist korona. I ettertid har fem beboere til, og to ansatte, fått påvist smitte.

Tirsdag opplyste enhetsleder Strømmen at tilstanden til de smittede varierte fra ingen symptomer til moderat og alvorlig, og at noen hadde feber og fikk oksygenbehandling.

– Jeg blir ikke forundret om det kommer mer smitte. Jeg er forberedt på at det kan skje, samtidig er jeg optimistisk. Vi har klart å holde pasientene smittefri, og det til tross for at det er smitte på samme avdelingen. Det er godt jobbet av de ansatte. Andre avdelingene – ikke berørt av smitten, sa han tirsdag.

41 nye smittede

Torsdag ble det påvist 41 nye smittetilfeller i Trondheim. Blant de smittede skal det være en person som er tilknyttet en helseinstitusjon. Garåsen kan foreløpig ikke si noe om dette er nok en ansatt ved Charlottenlund helse- og velferdssenter.

Tidligere denne uken har det vært stadig nye smitterekorder i Trondheim. Ifølge Garåsen er det for tidlig å si om gårsdagens antall smittede er en bedring eller ikke.

– Først etter noen dager kan vi si noe om dette er en trend eller ikke, sier han.