Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal komme med en anbefaling om videre tiltak i barnehage og skole – altså om vi skal fortsette som nå, med i all hovedsak stengte barnehager og skoler, eller om det skal åpnes mer opp.

Det er gode argumenter begge veier. At vi i en nasjonal krisesituasjon som nå greier å ha en offentlig debatt med reell meningsbrytning om vanskelige saker, viser noe av styrken i det norske demokratiet. Men det avhenger for det første av at våre ledere er rollebevisste og først og fremst konsentrerer seg om å bygge oppslutning om smitteverntiltakene. Og for det andre er det forskjell på at politikere og sivilsamfunn viser offentlig uenighet, og at kommunaldirektører gjør det.

Derfor er det grunn til å stusse litt når øverste faglige leder for skolene og barnehagene i Trondheim, oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid, ved flere anledninger denne uka uttaler at hun mener skoler og barnehager bør åpnes nå, uten at det framgår tydelig om dette er hele kommunens syn. Både til Adresseavisen og NRK har Nereid gitt uttrykk for at hun mener tiden er moden for å gjenåpne skolene og barnehagene.

I intervju med Nidaros i dag nyanserer Nereid budskapet noe. Hun understreker for eksempel at dette ikke kan skje plutselig. Og på dagens pressekonferanse var det helt tydelig at kommunedirektør Morten Wolden ønsket å tone ned usikkerhet, og viste til at ingenting er avgjort før regjeringen bestemmer seg.

Han ville heller ikke svare ja eller nei på et direkte spørsmål om Nereids utspill var avklart med kommuneoverlegen. Men da er det ikke så heldig at hans egen direktør nærmest har lagt prestisje i å få åpnet skolene og barnehagene nå. «Jeg blir overrasket hvis man bestemmer seg for å ha fortsatt stenging på det nivået som man har nå», uttalte Nereid til NRK Midtnytt i går. Dette altså til tross for at kommunedirektør Morten Wolden i dag sier til Nidaros at det ikke ennå har kommet noen signaler fra statlig hold som tyder på det. For å være ærlig har jeg vanskelig for å se for meg at Nereid vet noe om dette, som ingen andre har fått med seg.

Slik høyttenking fra kommunaldirektører gjør nok ingen stor skade, men det skaper like fullt en usikkerhet vi ikke trenger akkurat nå:

For det første er det ikke nødvendigvis så motiverende for alle byens foreldre – for ikke å snakke om skole- og barnehageansatte – å skulle etterleve en skole- og barnehagestenging når de alle vet at kommunen motvillig gjennomfører den.

For det andre er det heller ikke optimalt om Trondheim kommune oppleves som motstandere av regjeringens konklusjon, om vi nå til slutt skulle lande på å fortsatt holde skoler og barnehager stengt.

«Jeg mener at det er vanskelig å gi informasjon på en måte som skaper trygghet», sa Nereid i NRK Debatten i går. Nettopp derfor, og spesielt i en krisesituasjon som nå, er det helt avgjørende at kommunikasjonen fra kommunen er tydelig, og ikke etterlater rom for tvil. Dette er situasjonen. Dette er vår vurdering, gjort på solid grunnlag. Så klart vi følger beslutningene fra statlig hold vedrørende åpning og stenging av skoler og barnehager. Så klart direktørene snakker på vegne av hele kommunen når de uttaler seg om vanskelige spørsmål knyttet til koronakrisa, og så klart vi er samsnakket og enige før vi uttaler oss offentlig.

Det bør være politikernes og sivilsamfunnets privilegium å føre debatt akkurat nå – ikke kommuneadministrasjonen. Nidaros har tidligere i flere saker omtalt referatene fra kommunens kriseledelse. I referatet fra kommunens aller første kriseledelsesmøte den 13. mars kan vi lese at kommunen selv mente at uklar informasjon var et problem:

«En utfordring at «løse kanoner» i systemene går ut med villedende informasjon og råd», stod det i kommunens referat.

Mon det.