Kommunen vil stramme inn på tiggingen: – Tid og sted må avtales med politiet

Kommunedirektøren vil også begrense elsparkesyklene til kun faste punkter, på lik linje med bysyklene.