Kommunen har tatt grep etter klager om nattestøy

Beboere ved basketballbanen i Strandveiparken har lenge vært frustrert over støy. Nå har basketkurvene blitt fjernet.