Kommunen har ikke oversikt over alle som var på utestedet: – Vi har få navn på lista

Få har skrevet seg på listene ved utestedet søndag.