Kommunen bør skamme seg over hvordan de har behandlet folk som ikke bor langs hovedveiene i vinter

GLATT: Glatte fortau og veier denne vinteren har blant annet ført til knall og fall.

GLATT: Glatte fortau og veier denne vinteren har blant annet ført til knall og fall.

Kommunetoppene i Trondheim må ikke bli så opptatt av å tekkes fiffen i Oslo og utlandet at man glemmer sine egne innbyggere, skriver ansvarlig redaktør Arne Reginiussen i Nidaros.

DEL

TRONDHEIMSDEBATTEN Nidaros har den siste uka satt fokus på det manglende vedlikeholdet på vei og gangfelt rundt om i Trondheim. I etterkant av dette har det strømmet inn med bilder og rapporter fra hele byen. Fra Byåsen, Nardo, Lade og Moholt. Forholdene er på et lavmål i store deler av Trondheim.

Det rapporteres om eldre som ikke får komme ut på lufting, og folk som har ramlet og slått seg. Innbyggerne er i opprør, og regelrett raser mot hvordan kommunen og bydrift har skjøttet sine oppgaver i vinter. Reaksjonene kommer fra mange ulike områder. Ingen virker å være fornøyd med jobben som gjøres, og det bør være et sterkt signal til de som sitter på rådhuset.

I Orionvegen på Stubban, et av de hardest rammede områdene, blir folk rett og slett isfaste. De sliter med å rekke avtaler, og beveger seg ut og inn av sitt eget hjem med livet som innsats. Fortvilede innbyggere som Nidaros har snakket med, forteller at de nærmest har tryglet om hjelp. Ingenting skjer.

Johan Nordbøe i Trondheim Frp varsler at han vil ta opp saken politisk. Han sier han reagerte sterkt etter omtalen av forholdene i Orionvegen, og peker på et budsjett han mener ikke kommer strøing av boliggatene til gode, men metrobussen.

Det er mange i befolkningen har samme holdning. Man ser at strøbilene kjører nærmest i tog langs traseen der metrobussene kjører, dag som natt, mens andre områder neglisjeres over lang tid. Enkelte forklarer at de ikke har sett snurten av en strøbil på hele vintersesongen selv om veien er som en skøytebane og både biler og folk sklir ukontrollert i alle retninger. Slikt provoserer.

Ordfører Rita Ottervik avviser at det er noe i kritikken fra Frp-representanten.

– I motsetning til hva Nordbøe viser til er budsjett for brøyting og strøing i boliggater det samme i år som i fjor, mens vintervedlikeholdet på metrotraseene er økt. Etterslepet på vedlikehold av veier og gater er stort, og skyldes trange rammer fra staten. Til tross for dette har vi de siste årene brukt mer penger til veivedlikehold, selv om det ikke er nok, sier Ottervik til Nidaros.

Dette er ikke godt nok fra ordføreren. Folk flest bryr seg ikke om politiske spissfindigheter om at staten har skylda. De vil se strøbilen når veien ikke er fremkommelig. Det gjør de ikke nå.

Trondheim kommune har hatt råd til å bruke mange millioner for å sikre seg VM til Trondheim. Man har også lagt penger på bordet for å bli mathovedstad. Det er selvfølgelig viktig og bra at det skapes aktivitet i byen, men politikerne i kommunen bør også ta seg en runde rundt i nabolagene og selv ta i øyesyn de forholdene beboerne må hanskes med. Det hjelper ikke å bare se ut av vinduet på rådhuset og konstatere at asfalten der er svart.

Kommunetoppene i Trondheim må ikke bli så opptatt av å tekkes eliten og fiffen i Oslo og utlandet at man glemmer sine egne innbyggere og de problemene de sliter med til daglig.

Man skylder faktisk innbyggerne å sørge for at de har fremkommelige veier for å komme seg til skole eller arbeid uten å frykte for månedslange sykemeldinger med beinbrudd. Man har også et ansvar for å unngå at de eldre blir innestengt i sine hjem eller på institusjonene av frykt for å slå seg i hjel på glatta, eller i beste fall slippe unna med lårbeinsbrudd. Dette påvirker hverdagen til folk i så stor grad at nå må det tas tak.

Det er bare en ting som gjelder: Kommunen må snarest få strøbilene ut på speilholka og strø. Det kan ikke avsluttes før jobben er utført. Ja, de bør faktisk også skamme seg over hvordan de har behandlet folk som ikke bor langs hovedveiene i vinter. Dette holder ikke mål, og nå må det ryddes opp.

Skriv innlegg på Trønderdebatt.no «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken