Kommunedirektøren legger ikke noe mellom: - Folk i Trondheim må skjerpe seg!

Kommunen er forberedt på en ny smittebølge til høsten.