– Dette er kjempegledelig, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Vanja S. Holst, etter at de registrerte opplagstallene til Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ble klare onsdag.

– Dette tar vi som et signal på at vi er ønsket og viktig for folka i Trondheim. Med det lover vi å fortsette med å jobbe knallhardt hver eneste dag for å lage viktig journalistikk for hele Trondheim og folk som bor ute i bydelene. Vi har siden dag én hatt som mål å være i øyehøyde med trondhjemmerne, ta innbyggerne på alvor og lage viktig journalistikk som bidrar til å drive samfunnet vårt fremover, sier hun.

Ifølge MBLs opplagstall har Nidaros en vekst på hele 46 prosent fra første til andre halvår i 2020 - og økte med 3000 på et halvt år.

Møter deg der du bor

– Jeg er enormt stolt over jobben journalistene i Nidaros har lagt ned i et oppstartsår, og for måten vi har blitt tatt imot på av byen vår. Dette viser at Nidaros har kommet for å bli og for å vokse, sier Holst.

Hun forteller at avisa har mange spennende planer for 2021, der Nidaros skal være enda tettere på trondhjemmerne og de de er opptatt av.

– Nå er vi blant annet allerede godt i gang med bydelssatsningen vår #DerDuBor, der vi skal besøke alle nabolag i Trondheim. Der har vi allerede fått overveldende god respons fra folket, og har aldri før fått så mange gode tips.

I tillegg har Nidaros styrket sin satsning på kritisk og undersøkende journalistikk, og har flere viktige prosjekter gående som vil slippes i løpet av våren.

– Vi har i løpet av året som har gått, avdekket flere underdekte områder i Trondheim, noe som kan være en konsekvens av at en avis har hatt monopol over så mange år i en så stor by som Trondheim. Dette skal vi fortsette å gå løs på med uforminsket styrke. Vi trenger enda mer åpenhet i Trondheim kommune, og det er vår jobb å avdekke kritikkverdige forhold, sier Holst.

Nidaros ønsker å fortelle historier fra menneskene som bor i Trondheim og har blant annet gått i gang med serien «Kims håp».

– Der følger vi trebarnsfar Kim fra Trondheim som har fått ALS, og som har sluppet oss tett inn på ham i denne perioden. Der får vi belyst hvordan sykdommen oppleves for Kim og hans familie, samt satt søkelyset på forskning og hvordan hjelpeapparatet fungerer i slike situasjoner, sier Holst og fortsetter:

– Vi skal speile hverdagen til folk i Trondheim – slik den er, på godt og vondt. Vi er takknemlig for at folk slipper oss så tett på dem, slik at vi får belyst viktige saker og problemstillinger det trengs å få debatt om.

– Mer virak og fart på debatten

Politisk redaktør i Nidaros, Snorre Valen, mener inntoget til Nidaros og Trønderdebatt har gitt den offentlige debatten i Trondheim mer rom.

– Jeg tror i all ydmykhet jeg må kunne si at Nidaros' inntreden i Trondheim og samarbeidsprosjektet Trønderdebatt har skapt et helt annet omfang på den offentlige debatten her. I løpet av det første året har både metoo-saker, foreldreopprør i skolen, bekymringer rundt demokratiets tilstand i Trondheim og sterke beretninger fra arbeidslivet oppstått på Trønderdebatt, sier Valen.

– Etterspørselen etter flere kanaler for offentlig debatt har vært stor, og midt i pandemien er folks adgang til å ytre seg en veldig viktig sikkerhetsventil.

Valen er også opptatt av trondhjemmernes plass i den nasjonale samtalen.

– Noe av det viktigste for oss så langt har vært å bidra til at Trondheim tar en mer naturlig plass i den offentlige debatten nasjonalt. Trondheim har vært kraftig underdekket som kilde til debattutspill og meninger.

– Trøndelag er ikke en utkant som må rope for å bli hørt, vi er et naturlig midtpunkt for mye av det viktigste som skjer i landet. Derfor har vi både stor nytte av å løfte inn stemmer fra andre deler av landet og bli sett litt utenfra, og vise fram flere trondhjemmere og trøndere med viktige saker på hjertet til resten av landet.