Kjøpte bussbillett – fikk gebyr

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto:

Kvinnen reiste i god tro om at billetten hennes var gyldig. Så ble hun tatt i billettkontroll.

DEL

En kvinne har klaget til Transportklagenemda etter at hun fikk ilagt et gebyr i oktober i fjor. Kvinnen, som skulle fra Trondheim til Stjørdal, hadde kjøpt en SMS-billett for reisen. Ifølge kvinnen var det en bussjåfør som hadde opplyst henne om at dette var gyldig som billett. Hun ble derfor sjokkert da hun ble tatt i billettkontroll og ilagt et gebyr på 1150 kroner.

Kvinnen mener det er urimelig at hun fikk ilagt gebyr for ugyldig billett ettersom hun hevder en AtB-medarbeider mente SMS-billetten var å regne som en gyldig billett.

Hun er klar på at dersom hun hadde visst at SMS-billetten ikke var fullstendig, ville hun kjøpt en annen billett.

Derfor opprettholder de gebyret

AtB har likevel valgt å opprettholde sin avgjørelse i saken. De viser til at i forbindelse med innføring av ny rutestruktur i Trondheim i august 2019, gikk AtB samtidig over til åpen billettering. Dette innebærer at reisende på busser som er en del av Stor-Trondheim) ikke behøver å vise fram billett når man går om bord i bussen.

– Den busslinjen klager reiste med starter i sone A og avslutter i sone B3. Sjåfører som kjører for AtBs linjer har verken før eller etter innføring av åpen billettering hatt ansvar for å kontrollere billetter eller påse at de reisende har gyldig billett når de går om bord i bussen. Det er den reisende selv som har ansvar for å reise gyldig billett, og dersom de under billettkontroll ikke har det, blir de ilagt gebyr.

Transportklagenemnda mener det er lite sannsynlig at en ansatt i AtB har opplyst at SMS-billetter kan kjøpes også for andre soner enn sone A.

– Det er klagers ansvar å sette seg inn i billettalternativer og priser, og informasjonen om SMS-billetter er tilgjengelig på AtBs nettside. Nemnda finner på denne bakgrunn ikke grunnlag for å anbefale at gebyret frafalles, heter det i vedtaket til nemnda - som ikke gir kvinnen medhold i saken.

Artikkeltags