Denne uka opplevde vi for første gang i år at det var høyere antall uvaksinerte blant de innlagte, enn vaksinerte. Dette til tross for at det er rundt 90 prosent vaksinerte i landet.

Selv om vi hele tiden blir møtt med uttalelser om at «vaksinerte blir også smittet», er det uomtvistelig at vaksinen i stor grad forhindrer sykehusinnleggelser for de som får viruset.

Denne uka kom FHI med tall som viste at det var tett oppunder 10 ganger større sjanse for å bli innlagt som følge av covid-19, hvis man er uvaksinert. Mandag kan det bli gjort et vedtak ved Oslo universitetssykehus (OUS) om at ansatte som jobber med sårbare pasientgrupper kan bli spurt om vaksinestatus.

Det har de siste dagene blitt hevdet fra mange hold at det som blir omtalt som «heksejakten på de uvaksinerte» ikke har noe for seg. De som fortsatt er uvaksinerte har bestemt seg, og ingenting kan rokke ved overbevisningen nå. Preben Aavitsland, som er overlege i FHIs ledelse for smittevern, miljø og helse, skriver på Twitter: «De fleste uvaksinerte er ikke anti-vaxxere, men folk som er i tvil, som er redde (for både sykdommen og vaksinen), som ikke fortjener fordømming, men som trenger omsorg, svar og støtte fra helsepersonell som forstår de og taler lavmælt med dem».

Spørsmålet er selvsagt om man skal åpne for lignende form for «fritenkning» blant dem som er ansatt i helsevesenet. 1 av 10 helsearbeidere er ikke vaksinerte per i dag. Dette er en yrkesgruppe som er i kontakt med mange av de mest sårbare blant oss. Mennesker har dødd på sykehjem på grunn av smitte fra uvaksinert personell.

Les også

«5 lyspunkter i koronamørket»

For å få bukt med problemet, mente regjeringen at helsearbeidere som ikke var vaksinerte kunne omplasseres. Men så viser det seg at bare ett av tre sykehjem er godt nok bemannet til å kunne gjøre dette, ifølge en undersøkelse NRK har gjort.

Høyre mener at vaksinering av helsepersonell bør være obligatorisk. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) mener at vaksinering bør være frivillig, for å berge den høye tilliten mellom stat og befolkning. Regjeringen er ikke berett på å ta i bruk autoritære virkemidler for at helsepersonell skal bli vaksinerte, uttalte han torsdag på «Dagsnytt 18». Kan de som synes det er greit å miste én av besteforeldrene på grunn av dette, løfte hånden i været?

Ingeborg Senneset i Aftenposten kommenterte at: «Det er ikke vaksinetvang, det er et yrkeskrav». Vi kan ikke tvinge folk til å ta lappen heller, men da kan de ikke jobbe som sjåfør.

Les også

«4 aspekter ved den nye nedstengningen som er komplett ulogiske»

Og hvor langt er man villig å gå for å verne den lille vaksinemotstander-minoritetens frihet? Ville man for eksempel vært like lemfeldige med dette dersom covid-19 hadde samme dødelighet som ebola?

Slik jeg ser det, har vi ingen å miste. Jeg er ikke villig til å ofre noen i min familie for å berge førsteplassen på verdensrankingen for «tillit mellom stat og befolkning». I alle fall ikke når man i praksis lar avgjørelsen tas av helsepersonell som ikke tror på legevitenskapen.

Les også

«Tom for argumenter? Ikke no’ problem – bare dra Holocaust-kortet»

Kanskje har Preben Aavitsland rett i at man ikke skal fordømme de uvaksinerte. Men ville jeg syntes at det var OK hvis bedriften jeg hadde satset alle sparepengene mine på gikk konk som følge av at vi i Norge ikke vil støte disse?

Torsdag kveld gikk bystyret i Trondheim inn for muligheten til å benytte koronapass i Trondheim – mot kommunedirektørens anbefaling. Koronapass gjør ikke at folk unngår smitte, men resultatet har andre steder vært at flere vil la seg vaksinere, som beviselig fører til færre covid-innlagte på sykehusene. Og at færre dør.

Torsdag besluttet Sverige at de ikke ville slippe folk uten koronapass inn i landet. Altså, naboene våre, som ikke så noe poeng med å lage restriksjoner i utgangspunktet, vil heller ikke ha de uvaksinerte som fyller sykehusene våre over til seg.

Det bør være et tankekors.

Les også

«Nei, at FHI endrer strategi betyr ikke at du hele tiden har blitt løyet for»