Det bekrefter Odd Morten Hansen, leder for tilsyn ved byggesakskontoret i Trondheim kommune.

Han er blant dem som blir med på befaringen, der både representanter fra Trondheim kommune og Trøndelag brann- og redningstjeneste skal delta.

Det er nå halvannen måned siden Havet Arena måtte stenge dørene på dagen, etter at brannvesenet var på en befaring hos dem. Hovedfunnene etter det besøket dreide seg om manglende dokumentasjon knyttet til brannsikkerheten.

Det skal være snakk om at konsertstedet ikke hadde dokumentert hvordan de kunne ha 1.200 mennesker på konsert. Videre var det plassert store mengder trepaller og annet brennbart materiale ved fasaden, noe som medfører en betydelig risiko for påsatt brann, ifølge rapporten.

Daglig leder ved Havet, Erlend Mogård-Larsen, vil ikke si så mye om befaringen og håpet om snarlig åpning før etter at kommunen har vært på befaring tirsdag.

– Vi vet ikke noe før i morgen, sier han.

Under befaringen er det brannsikkerheten generelt som skal gjennomgås. Deriblant rømningsveier og brannvarsling.

Hvis alt er i orden med avvikene brannvesenet har bedt Havet om å lukke, kan kommunen ferdigstille en brukstillatelse på få dager, som i praksis betyr at Havet allerede kan åpne dørene til helga.