Både fra egne rekker og fra opposisjonen har det kommet krav om at regjeringen fjerner fraværsgrensa så fort som mulig.

Trondheims mangeårige ordfører fra Arbeiderpartiet, Rita Ottervik, er blant dem som har bedt kunnskapsministeren forte seg å fjerne fraværsgrensa.

Mange har pekt på at det er er mange syke elever som møter opp på skolen fordi de er redd for å få for mye fravær, samt at gjeninnføringen av fraværsgrensa står i strid med helsemyndighetenes oppfordring om å holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon.

– Det var feil av den forrige regjeringen å gjeninnføre fraværsreglene så tidlig. Ingen skal føle seg tvunget til å gå på skolen hvis de er syke. Dette er en vanskelig situasjon for elevene, fastlegene og skolene. Vi jobber med en løsning for fraværsreglene og vil komme tilbake med den så fort vi kan, uttalte kunnskapsministeren til NTB onsdag.