Hvorfor elsker vi Trondheim?

Vi elsker å rusle langs Skansen, trekke inn den friske sjølufta og la øynene våre myse etter Munkholmen. Vi elsker å være i folkelivet i gatene våre under Olavsfestdagene, og la øynene gli til den majestetiske Domen like bak Olav Tryggvason. Vi elsker å sitte på Lerkendal og kjefte på Troillan med ei pøls i den ene hånda og ungen vår i den andre. Vi elsker å spenne på oss skiene i Bymarka eller jogge en tur på Ladestien om sommeren. Vi elsker byen og bydelene, for Trondheim er akkurat passe stort.

Men Nidaros elsker Trondheim mest på grunn av folkene som bor her. Det er dere vi er her for, dere vi skriver for, dere vi graver for. Det er dere vi skal stå på for - hver eneste dag.

Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri uavhengig presse er blant de viktigste institusjonene i demokratiske samfunn (pressens Vær Varsom-plakat pkt. 1).

At Nidaros kom til byen har ført til at langt flere stemmer høres, og flere sider ved flere saker er belyst. Det vil si at vi har fått en sunnere debatt om det som er viktig for oss. Jeg vil påstå at Nidaros sin fødsel har vært viktig for demokratiet i Trondheim.

Nidaros og våre kolleger over brua barker sammen i tøff konkurranse hver eneste dag. Den harde konkurransen gjør at dere får enda mer, og enda bedre, journalistikk. Dette er sunt for byen, og året som har gått har vist oss at Trondheim har rom for to store aviser.

Nidaros er kommet for å bli, og for å vokse.

På sjølveste Nyttårsaften i fjor publiserte vi vår første artikkel. Da så samfunnet vårt ganske annerledes ut. Da kunne vi ta hverandre i hånda og gi hverandre en klem.

I dag, ett år senere, har nesten 10.000 av dere valgt å abonnere på lokalavisa deres. Dette tar vi som et signal på at vi er ønsket og viktig for dere. Derfor lover vi at vi hver dag skal jobbe knallhardt for å gi dere en stadig bedre lokalavis, skrive saker som kan bidra til å skape debatt om det som er viktig for dere. Da må vi lytte til dere.

Journalistikken og folkeopplysninga har sjeldnere vært viktigere. Vi står midt i en pandemi. Dette samfunnsoppdraget tar vi på største alvor. Da smitten i Trondheim eksploderte før jul, valgte vi derfor å legge alle rene korona-nyheter ute som åpent innhold. Vi åpner opp, slik at flere får med seg viktig informasjon. Det er en del av samfunnsansvaret vårt. Men det er fortsatt slik at journalistikk koster penger. Korona-sakene vi har brukt mye tid og ressurser på vil derfor fortsatt ligge bak betalingsmur og være forbeholdt våre abonnenter.

Vi er foreløpig en liten redaksjon, men har fått til mye med få ressurser. Det er fordi hver og en av journalistene er svært engasjerte og brenner for å gi dere god og viktig informasjon. De bygger Nidaros hver dag, og i oppstartsåret har det vært armer og bein, svette og tårer. Alt dette fordi vi tror på det vi gjør.

Som følge av mottakelsen vi har fått, at dere lesere abonnerer på avisa, vokser vi neste år og blir flere i redaksjonen. Vi blir flere folk som skal ut og dekke byen. Det gjør at vi kan lage en enda bedre avis for dere.

Du har kanskje møtt en Nidaros-journalist i år?

I året som kommer gleder vi oss til å møte enda flere av dere. Vi skal ha økt fokus på å møte dere i bydelene deres, i nabolaget deres, og lytte til hva som opptar dere. Vi skal være i øyehøyde med dere, og møte dere der dere er.

Vi skal også satse tyngre på kritisk og undersøkende journalistikk. Vi skal se makta i kortene, holde myndighetene i ørene og jobbe for at viktig informasjon som forsøkes å holdes skjult, kommer frem i lyset. Hver gang vi klarer dette, blir samfunnet litt sunnere. Hver gang vi klarer dette, er det en seier for befolkningen.

Vi må ha enda mer åpenhet i offentlig forvaltning - om hvordan skattebetalernes penger forvaltes, om prosesser frem til en beslutning tas, om alvorlige avvik som skjer på det offentliges vakt, på steder som skal ta vare på de av oss som trenger det mest.

Og spesielt er dette viktig i en tid som nå - der raske beslutninger tas om strenge tiltak som påvirker oss alle, uten at vi selv får si vår mening. Men konsekvensene er det vi som må leve med.

Nidaros-journalistene minner ofte offentlig forvaltning på at offentlighetsloven gjelder som normalt i denne situasjonen. Likevel venter vi månedsvis på svar på innsynsforespørslene våre i viktige saker. Dette er problematisk, og vi kan ikke akseptere det, på vegne av dere.

Det er flere underdekte områder i Trondheim. Det viser for eksempel vår serie på både kommunale boliger og sluttpakker i Trondheim kommune. I 2019 brukte Trondheim kommune 51 millioner kroner av våre skattepenger på å la kommunale boliger stå tomme - samtidig som mange stod i kø. Denne situasjonen fikk eskalere fordi ingen så dem i kortene og stilte spørsmål.

Som følge av en rekke Nidaros-avsløringer om sluttavtaler som kommunen har inngått de siste årene, krevde politikerne å få svar. Også denne praksisen fikk fortsette i årevis fordi ingen så dem i kortene og stilte spørsmål.

Journalistikk nytter. Det driver samfunnet vårt fremover.

Vi må røske opp i saker og få all informasjon på bordet, slik at vi får mulighet til å gjøre oss opp en mening.

Hvorfor får ikke Trondheims befolkning vite hvilke bydeler som er mest utsatt for smitte? Nidaros har gjentatte ganger siden 11. mars forespurt kommunen om dette. Det er ordfører Rita Ottervik som er øverste ansvarlig i Trondheim kommune, men hvor mye har vi egentlig sett til henne under denne pandemien - eller i andre kritiske saker? Det har gjerne vært administrasjonen som har stilt opp og svart på spørsmål i stedet.

Pressen i Trondheim har mye å gå på når det gjelder dekning av politiske prosesser og åpenhet i disse fasene, før beslutninger tas. Der skal Nidaros være god.

Vi er også i gang med flere viktige saker og prosjekter som dere kan lese på Nidaros i løpet av 2021. Der vil dere få mer kritisk og undersøkende journalistikk, dere vil hyppigere se oss ute i din bydel og når det skjer noe i byen vår er vi først ute med siste nytt og dokumenterer konsekvensene.

For min del, så kan jeg ikke tenke meg noe mer givende nå enn å lage viktig journalistikk for byen i mitt hjerte, byen jeg har vokst opp i.

Så tusen takk, Trondheim. Vi håper at enda flere finner veien inn i Nidaros sine spalter i året som kommer.

Vi ønsker dere alle et riktig godt nytt år! Ta vare på hverandre.