(Trønder-Avisa)

John Arne Moen (55) ble i styremøte i Trønder-Avisa onsdag formiddag ansatt som konsernsjef i TA Media AS, som fra nyttår blir holdingsselskap i medieselskapet. Han går samtidig av som sjefredaktør i Trønder-Avisa når ny redaktør er ansatt.

Det ble kjent på et allmøte i avisa onsdag, hvor også styreleder Kolbjørn Almlid og nestleder Are Stokstad deltok.

På et styremøte i Trønder-Avisa AS mandag 12. oktober ble det vedtatt å endre strukturen i konsernet. Fra 1. januar etableres TA Media AS som nytt holdingsselskap.

Moen har jobbet i Trønder-Avisa siden 2003, først som politisk journalist og deretter som politisk redaktør gjennom mange år, før han i 2015 ble ansatt som sjefredaktør.

Glade for at han fortsetter

Styreleder Kolbjørn Almlid sier i en kommentar at han er svært glad for at John Arne Moen har sagt seg villig til å fortsette som konsernsjef.

– Moen har gjort en formidabel innsats som sjefredaktør og direktør, og når han fortsetter som øverste leder for medieselskapet er vi sikret kontinuitet og ro rundt de overordnede, strategiske valgene. Løsningen vi har kommet fram til sikrer også en ryddig og god overgang når det gjelder ledelsen av Trønder-Avisa, sier han.

– John Arne har vært en god sjefredaktør og administrerende direktør i Trønder-Avisa fra dag én – også i tidene som har vært krevende. Han har ledet oss gjennom flere utfordringer, men sørget for både å ta vare på de ansatte og avisa hele veien. Vi tror han vil fortsette å røkte konsernet på samme gode måte, og er glade for at han ikke forlater oss helt, sier klubbleder Monica Irén Solberg Susegg på vegne av redaksjonsklubben i Trønder-Avisa.

Krevende og givende

John Arne Moen legger ikke skjul på at det har vært fem krevende, men samtidig svært givende år etter at han ble ansatt som sjefredaktør på sensommeren 2015. Medieselskapet i Nord-Trøndelag merket den voldsomme tilbakegangen i annonseinntekter senere enn mange andre, men da den kom, ble virkningen mer intens enn i de deler av bransjen som hadde fått nedgangen spredd over flere år.

– Det var brutalt å gå fra en situasjon med vekst i annonseinntektene i første halvår 2015, til kraftig fall året etter. Vi måtte redusere antall ansatte med en tredel på få måneder. Heldigvis klarte vi å finne frivillige løsninger for de fleste, men vi kom dessverre heller ikke forbi oppsigelser. Dette kom på toppen av at vi noen år tidligere også hadde redusert staben med tjue årsverk. Dette var jo ikke ansatte som var overflødige, så det sier seg selv at vi har gjennomgått en enorm snuoperasjon som blant annet har tvunget fram en nær ekstrem effektivisering av driften, sier Moen, som ikke legger skjul på at dette har vært krevende, også rent privat. Han er derfor svært glad for at man har lagt denne perioden bak seg.

– Trønder-Avisa er det ledende mediehuset i gamle Nord-Trøndelag og vi har svært dedikerte ansatte som hver dag jobber intenst for at leserne skal få alt de trenger av nyheter, samfunnsdebatt og leseopplevelser for å følge med i samfunnet rundt seg. Tilbakemeldingene fra leserne viser at Trønder-Avisa står uhyre sterkt, og det har vært en sann glede å være arbeidsleder for ansatte som har tatt utfordringer og endringer på strak arm. Min etterfølger har mye å glede seg til, understreker Moen.

Ansettelsesutvalget er i gang

TA-konsernet har de siste par årene snudd den økonomiske situasjonen. Styrelederen viser til at konsernet ved utgangen av september ligger på budsjett når det gjelder driftsresultat – og at 2020, paradoksalt nok, kan bli et av de aller beste i avisas historie.

– Tatt i betraktning at vi gjennom store deler av året har opplevd nytt annonsefall knyttet til koronapandemien, er vi fra eiernes side svært tilfreds med utviklingen i selskapet, sier styreleder Almlid.

Styret vedtok i møtet onsdag å nedsette et ansettelsesutvalg bestående av styrets leder og nestleder samt klubbleder for journalistene i avisa, Monica Irén Solberg Susegg. Utvalget hadde sitt første møte umiddelbart etter styremøtet, og er allerede i gang med prosessen med å finne Moens etterfølger. Almlid understreker at dette arbeidet foreløpig er helt i startfasen, men at man håper å ha på plass ny sjefredaktør så raskt som mulig. Moen fortsetter i stillingen til etterfølgeren er på plass.

De ulike selskapene i TA-konsernet hadde i 2019 samlet sett 224 millioner kroner i omsetning og omkring 150 ansatte. I tillegg har distribusjonsselskapet avtaler med en lang rekke underdistributører som har faste kontrakter med selskapet.