(Nettavisen): Nye tall fra Folkehelseinstiuttet viser at innvandrere utgjorde 42 prosent av de som testet positivt for korona i Norge i forrige uke.

Dette var en oppgang fra 40 og 35 prosent de to foregående ukene. Totalt er det 25 prosent av de smittede i Norge som er født i utlandet.

Les også

Nesten ingen over 40 ble smittet forrige uke. Nå er det unge som rammes.

Betydelig overrepresentert

Innvandrere i Norge utgjør i underkant av 15 prosent av befolkningen, og gruppen er dermed betydelig overrepresentert i smittestatistikken.

Rett under halvparten av innvandrerne i Norge er født i Europa, men ifølge FHI er det bare ett europeisk land blant de ni landene med flest smitte som de har offentliggjort:

Somalia: 425

Pakistan: 140

Irak: 81

Afghanistan: 71

Sverige: 67

Iran: 66

Filippinene: 63

Eritrea: 60

Etiopia: 55

FHI: Ikke tilfeldig

Ifølge overlege og spesialist i samfunnsmedisin Trude Margrete Arnesen ved Folkehelseinstiuttet, er det mer enn tilfeldigheter som spiller inn for disse utslagene:

- Vi tror at det er mer enn rene tilfeldigheter. Blant forholdene som kan ha betydning for forskjeller mellom grupper er blant annet tettboddhet, sosiale omgangsformer, smitteutsatthet i ulike yrker, overhyppighet av risikofaktorer, tilgang til nyheter og informasjon på eget språk, «health literacy», sier Arnesen til Nettavisen.

Hun påpeker at antallet smittede har gått betydelig ned de siste ukene, også for innvandrere.

- Det er altså en kraftig reduksjon også i denne gruppen, men ikke like kraftig som blant norskfødte, sier hun.

Betydelig bedring de siste ukene

Folkehelseinstiuttet tror at bare 15 prosent av de som faktisk har hatt covid-19 har fått bekreftet smitte. Tallene er derfor heftet med stor uvisshet, men den samme ukesrapporten viser at innvandrere også har vært betydelig overrepresentert blant pasienter på sykehus.

Ifølge tallene utgjorde innvandrere nesten 40 prosent av de som var innlagt i månedsskfitet mars/april. Totalt er 1 av 3 som har vært innlagt på sykehus innvandrere, og slik er status også nå:

- Blant pasientene som er eller har vært innlagt i sykehus med påvist covid-19, er fødeland kjent for 98 %. Av disse er 67 % født i Norge. Det har vært en nedgang i antall inneliggende pasienter født i utlandet de siste ukene fra 126 30. mars til 27 2. mai. Blant disse er flest født i Somalia, men antallet inneliggende for denne gruppen har falt betydelig de siste ukene, skriver Folkehelseinstiuttet.