Innfører nye og strengere tiltak: – Får vi det inn her, er det et mareritt

Både kommunen og St. Olav innfører strengere tiltak for å forhindre smitte i helseinstitusjoner.