I oktober i fjor fortalte Nidaros om «Alfred» som lå død på stuegulvet sitt i tre og en halv måned, uten at noen oppdaget det.

Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen reagerte kraftig på nyheten, og betegnet det som en skam at Trondheim kommune ikke har en form for sikring som gjør at man unngår at personer ligger døde i sin leilighet over lengre tid.

Bystyret har nå bedt kommunedirektøren om å legge fram en orientering for formannskapet og helse- og eldrekomiteen som viser hvilke varslingsrutiner som er etablert der kommunen er tjenesteyter.

Les også

«Alfred» lå død på stuegulvet i over tre måneder. Ingen savnet ham

Endrer varslingsrutinene

Kommunedirektøren har nå revidert gjeldende varslingsrutiner for å redusere risikoen for at døde personer blir liggende over lengre tid i egen leilighet.

«Det er uverdig», skriver kommunedirektøren i sakspapirene.

Tirsdag 13. desember får formannskapet denne saken til orientering.

De reviderte retningslinjene har vært på høring i hjemmetjenesten, helse- og velferdssenter inkludert omsorgsboliger og helse- og velferdskontor. Helse- og velferdskontor skal sørge for at nye rutiner oppdateres internt og i Helseplattformen.

Det er nå utarbeidet en ny overordnet rutine for «ikke oppnådd kontakt med brukere av kommunale tjenester». Denne er gjeldende for ansatte innenfor helse og velferd.

I tillegg blir det publisert ny informasjon til innbyggerne på kommunens hjemmeside om hvor og hvordan man kan melde bekymring for en person.

Bekymret for utviklingen

Svanholm og Vigdal Gravferd uttalte i saken om «Alfred» i fjor at de var bekymret for utviklingen og opplyste om at det blir stadig vanligere at døde personer blir liggende i tre uker og opp til flere måneder før de blir funnet.

– Det skjer oftere nå enn tidligere. Vi har slike typer oppdrag minst en gang i måneden, sa daglig leder Lars Svanholm i Svanholm og Vigdal Gravferd.

– Det er forferdelig når det skjer. Ofte har ikke vedkommende familie. Naboene reagerer ikke. Dermed er det ingen som kan fange opp dødsfallet før det er lukten som avslører det, uttalte han.

Slik foregår det

Når en person dør alene, såkalt «ubevitnet død», og det ikke er mulig å slå fast hva personen døde av, får det status som mistenkelig dødsfall. Det vil si et dødsfall med ukjent årsak.

I enkelte tilfeller må politiet identifisere personen som er funnet. Dette utføres etter fastsatte internasjonale kriterier for identifisering. Kriteriene må følges, selv om politiet og de pårørende har en formening om hvem det er.