Ikke engang den hjemvendte helten kunne hjelpe. Ranheim-kollapsen blir stadig verre

Noen må ringe en rørlegger, for det er fullstendig lekkasje på Extra Arena.